چهارشنبه 17 مرداد 1386-0:0

نه خيلي مهم

دكتر محمدجواد لاريجاني گفت: اشياى نورانى مشاهده شده در آسمان ايران،پديده مهمى نيست.


دكتر محمدجواد لاريجاني -رئيس پژوهشگاه دانشهاى بنيادين- درباره اشياى نورانى مشاهده شده در آسمان ايران با بيان اينكه وى اين پديده را پديده مهمى نمى بيند، گفت: برخى اشياى نورانى به طور طبيعى مربوط به شهاب سنگها هستند كه از فواصل بسيار دور در آسمان ظاهر مى شوند. از اين دسته برخى به زمين مى خورند و برخى ديگر به زمين نمى خورند.

وى گفت: بيش از 90 درصد اشياى نورانى شامل ماهواره ها يا لوازمى است كه به هر دليلى مانند مانيتورينگ كشورها به فضا برده شده است.

وى گفت: دليلى ندارد كه مردم نگران اشياى نورانى كه در كشور ما ظاهر شده، باشند بلكه دولت بايد ماهيت آنها را بررسى كند و در صورتى كه عامل اجنبي، وسيله اى را در آسمان ما پديدار كرده است مراقبتهاى لازم را به عمل آورد.(mehrnews)