شنبه 27 مرداد 1386-0:0

دادستان ساري:هر نوع قصور در غرق شدن افراد برابر با قتل عمد است

حجت الاسلام جعفري گفت :در دولتي كه پيشتاز در ارزش مداري است بعضاً مسائل غير مشروع مشاهده مي شود.


وي ادامه داد: مجريان طرح دريا بايد با مشاهده افراد ناباب گزارش داده تا با اراذل و اوباش برخورد شود.

 وي افزود : اولويت اول براي ايجاد طرح دريا حفظ جان مردم است كه با همكاري ناجيان غريق ، اورژانس و پليس هميار شرايط لازم را بايد فراهم كنيم .

حجت الاسلام جعفري نبود نيروهاي متدين و مومن را حلقه مفقوده طرح دريا دانست و افزود : بايد از نيروهاي مومن و بسيجي امر به معروف و نهي از منكر استفاده شود تا خيلي از مشكلات اجتماعي حل شود .

وي افزود : ساحل دريا جزء اراضي ملي است و واگذاري ها جنبه انتفاعي دارند نه تملكي در نتيجه بايد مسئولين در تنظيم قراردادها با مجريان طرح دقت كافي داشته باشند .

دادستان مركز استان گفت : به غريقان نجات تذكر مي دهم كار خود را با دقت و به نحو احسن انجام دهند زيرا هر نوع قصور در غرق شدن افراد برابر با قتل عمد است و برخورد شديد مي شود .

وي گفت : حريم طرح دريا به عنوان حريم خصوصي افراد (مردانه ، زنانه) محسوب مي شودكه هرگونه تخلف و فيلمبرداري و عكس از داخل آنها مجازاتش برابر با حريم خصوصي مي باشد .

وي افزود : طرح دريا شروع شده و در حال اجرا است اما پيشرفت كار مورد رضايت ما نيست.(isna)