سه شنبه 30 مرداد 1386-0:0

کم تر از پفک نمکي

سرانه فرهنگی هر شهروند بابلی 24 تومان است!


محمود جعفرزاده -رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل - در خصوص فضای فرهنگی و امکانات موجود کتاب خانه های بابل گفت: متاسفانه بودجه اختصاصی در حوزه سرانه فعالیت های فرهنگی بسیا ر ناچیز است و می توان گفت اصلا به چشم هم نمی یاید .

جعفرزاده افزود:با توجه به وجود جمعیت 500 هزار نفری در شهرستان بابل اعتبار سالیانه سازمان در امور فرهنگی فقط 12 ملیون تومان در سال است که اگر بر تعداد جمعیت تقسیم کنیم سرانه فرهنگی هر شهروند با اظهار تاسف فقط 24 تومان در طی سال جاری است که در مقایسه با سال گذشته شاهد کاهش 10 درصدی در اعتبارات سرانه فرهنگی هستیم .

جعفرزاده عنوان کرد:با توجه به اینکه شهرستان بابل دارای نخبگان علمی و افتخار آفرین زیادی در سطح کشوری و بین المللی است متأسفانه با یک کتابخانه با زیر بنای 200 متر و سالن مطالعه 20 متری باید پاسخگوی نزدیک به 5 هزار عضو خود باشد.(isna)