چهارشنبه 31 مرداد 1386-0:0

توکلي عليه کردان

احمد توكلي نماينده مازندراني مردم تهران به همراه 40 نفر ديگر از نمايندگان، با انتخاب علي كردان مخالف هستند.


يك نماينده مجلس شورای اسلامی گفت: گزينه اصلي احمدي نژاد براي تصدي پست وزارت نفت علي كردان نيست و رييس جمهوري مي داند كه كردان راي مجلس را كسب نمي كند.

وي كه خواست نامش فاش نشود، تاكيد كرد: احمدي نژاد قصد دارد كردان را معرفي كند تا راي مجلس را كسب نكند اما پس از آن گزينه اصلي خود را معرفي خواهد كرد كه پس از راي نياوردن كردان براي اثبات هماهنگي مجلس با دولت نمايندگان به گزينه اصلي راي خواهند داد.

به عقيده اين نماينده مجلس ،رييس جمهور قطعا راي نياوردن كردان را نقطه قوتي براي گزينه اصلي خود مي داند.
وي تاكيد كرد: اخيرا محمدرضا باهنر نايب رييس اول مجلس و رييس فراكسيون اصولگرايان كه در حدود 90نماينده را نيز با خود هم عقيده كرده به دولت اعلام كرده است كه اگر كردان به عنوان گزينه پيشنهادي معرفي شود مي تواند راي مناسب را براي او از مجلس كسب كند.

از سوي ديگر احمد توكلي نماينده تهران و رييس مركز پژوهش هاي مجلس به همراه 40 نفر ديگر از نمايندگان به طور قطع با كردان مخالف هستند و در حقيقت مي توان گفت كه نوعي صف آرايي بين توكلي و باهنر درباره تصدي پست وزارت نفت رخ خواهد داد.

اين نماينده مجلس درباره گزينه هاي مطرح براي وزارت صنايع و معادن گفت: در اين زمينه شانس حميد رضا كاتوزيان نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس و محمد جهرمي وزير فعلي كار و امور اجتماعي بيشتر از بقيه گزينه ها است.

وي گفت:‌ با انتخاب جهرمي به عنوان وزير صنايع و خالي شدن پست وزارت كار و امور اجتماعي اين احتمال نيز وجود دارد كه علي كردان معاون فعلي وزارت كار به عنوان گزينه اصلي براي وزارت كار به مجلس معرفي شود.

علاوه بر كاتوزيان و جهرمي، آقايان ضيايي رييس سازمان تامين اجتماعي و محرابيان رييس ستاد تبصره 13 و سرپرست فعلي اين وزارتخانه نيز براي تصدي پست وزارت مطرح هستند.

وي گفت: به تازگي صحبت هايي با منطقي رييس شركت ايران خودرو نيز براي تصدي پست وزارت صنايع شده است كه اگر اين مساله تحقق يابد و وي به مجلس معرفي شود شانس راي آوري بالايي را نيز خواهد داشت.(asriran)