شنبه 17 شهريور 1386-0:0

بادا بادا مبارك بادا!

نزديك شدن به ماه رمضان باعث شده بازار عقد وعروسي در مازندران حسابي گرم شود.


با توجه  به استقبال خانواده ها،اين روزها قيمت هاي گل كاري ماشين وهمين طور فروش و اجاره لباس عروس و داماد و نيز سكه و طلا بسيار گران تر از قبل شده است.

بعضي از زوج ها هم با ابتكارهايي سعي مي كنندخاطرات خوشي از مجلس شان به جا بگذارند.عكسي كه تماشا مي كنيد،از مراسم ازدواجي كه پريروز در قائم شهر برپاشد به دست مان رسيده است.در اين تصوير،دامادآقاي علي اصغر عزيزي كه راننده كاميون است،خودروي خود را به عنوان ماشين عروس گلكاري كرده است.