چهارشنبه 18 مهر 1386-0:0

حق السکوت

 یک مسئول روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، ازبرخی مدیران استانی و همکاران خود حق السکوت مي خواهد.


در پی انتشار اخباری در خصوص اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان مازندران، یک مسئول روابط عمومی اتاق مذکور، برخی مدیران استانی و همکاران خود را تهدید کرده که اگر از پرداخت حق السکوت امتناع کنند، علیه آنها افشاگری خواهد کرد!(mehrnews)