يکشنبه 29 مهر 1386-0:0

شفقت فرزند صالح مازندران است

دفاع بي سابقه روزنامه اصلاح طلب "بشير مازندران" از استاندار.(دو يادداشت)


 

مازندنومه:يادداشت زير اخيرا" در روزنامه محلي بشير مازندران منتشر شد.يکي از دوستان نيز همزمان با انتشار يادداشت، مطلبي در پاسخ بشير نگاشت که چون اميدي به چاپ آن در اين روزنامه نداشت،آن را در اختيار ما قرار داد. هر دو مطلب در پي آمده است. ارزيابي با مخاطبان است.

---------------

بشير:گويا عده اي نمي خواهند استان مازندران در آرامش و وحدت و همدلي كامل بسر برد و هر روز به بهانه اي و انگيزه به شايعات دامن مي زنند. بعضي از جماعت سياسي كه خود را كاسه داغ تر از آش مي دانند با توسل و تمسك به برخي خلاءها و ضعف هاي كاري يا ساختاري در نظام مديريتي و به عبارتي ناكامي از برخي منافع، موقعيت ها و موهبت ها از طريق اهرم هاي رسانه هاي، محافل گروهي و يا با بعضي لابي گري اينطور وانمود مي كنند كه؛ مهندس شفقت استاندار مازندران رفتني است! جايگزين او مشخص است. به تهران مي خواهد برود و معاون وزير شود! از دايره اصولگرايي خارج شده است! و...!

 البته هر چه به زمان برگزاري رويدادها و پروژه هاي بزرگ سياسي از جمله انتخابات نزديك مي شويم، گروهها و جناح هاي سياسي و افراد ذي نفوذ در مناصب و مصادر اجرايي و مديريتي در سطوح مختلف به طرح شايعات بي اساس و بعضاً تصنعي و با هدف بهره برداريهاي تبليغي اقدام مي كنند تا از قبل اين فضاسازي هاي مصنوعي به اهداف و مطامع خويش برسند.

اما عقلا و زعماي قوم نزد جريانات خردگرا و اعتداليون و نيز افكار عمومي بخوبي مي دانند كه مهندس شفقت بعنوان استاندار و نماينده عالي دولت در مازندرن از همان روزهاي نخست حضورش در مازندران به شايستگي و خوبي توانسته است در يك فضاي كاملا منطقي، عقلاني، حساب شده و به دور از هيجانات و نوسانات سياسي و باندي و گروهي، مازندران را درحوزه ها و عرصه هاي مختلف مديريت كند و به خواسته ها و تمايلات غير واقع گرا و نوعاً از سر افراطي گري و زياده خواهي توجه نكند و با اتخاذ استراتژي گفتگو، تفاهم، مدارا و ميدان دادن به عناصر صالح، معتدل، وزين و پخته، عرصه را بر افراطيون تنگ نمايد.


از مجموع فضاي سياسي موجود و استشمام سمت و سوي تمايلات افكار عمومي اقبال از عناصر ميانه رو، معتدل، مؤمن، انقلابي و ارزشي پديد آمد و او به دليل اشراف و شناختي كه از منابع، امكانات، موانع، محدوديت ها، معاذير و دشواري هاي پيش رو داشت توانست با تلفيقي از تجربه و جوانگرايي، در راستاي اتحاد، همدلي، هماهنگي و وحدت نظر نيروي سياسي و بزرگان استان فارغ از جناح بندي و جريان سازي هاي موجود، عمل نمايد.


آيا از اين بهتر كار كردن را در جاي ديگري مي توان سراغ گرفت؟ مگر نه اين است كه مديران در نظام اسلامي (اصلاح طلب يا اصولگرا) بايد به مردم صادقانه و خالصانه خدمت كنند. مگر نه اين است كه مردم ولي نعمت هستند و مسؤولان، ارباب مردم نيستند. شأنيت خدمتگزاري، پاسخگويي، تواضع و پركاري از استاندار مازندران مديري ساخت كه قاطبه مردم مازندران او را تحسين نمايند.

 كسي كه علاقه مند به كار و خدمتگزاري در داخل استان مي باشد. از نماينده ولي فقيه تا مجمع نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، ائمه جمعه و جماعات، ايثارگران، نخبگان علمي و فكري و فرهنگي استان و حتي گروههاي سياسي رقيب و منتقد دولت بواسطه مشي اعتدالگرايي و خردپذيري، عملكرد او را قابل تحسين و تكريم مي دانند، چطور عده اي به تكاپو افتاده اند كه مردم مازندران را از اين موقعيت ويژه و امتياز برجسته محروم كنند.


مهندس ابوطالب شفقت فرزند شايسته و صالح مازندران است. فرزند كار و كوشش و سازندگي است. فرزند كشاورزي و توليد و صنعت است. فرزند علم و مهارت است. سرداري از خيل سرداران ارزشي سپاه انقلاب و يادگار دفاع مقدس است.


او به واقع نماينده ايجابي، مثبت و سازنده مردمي است كه مي دانند او چه مي كند. شفقت از جنس مردمي است كه همه آنان سازندگي در معيت آزادي و با محوريت عدالت را در حال حاضر مي طلبند.


مهندس شفقت از دردها، دغدغه ها، تمايلات و آرزوهاي مردم شناخت كافي دارد و مسؤلانه، صادقانه و متعهدانه آنها را نمايندگي مي كند. آناني كه با لطايف الحيل و ترفندهاي تبليغاتي و سياسي كاري مي خواهند فضاي آرام همدلي و همكاري استان مازندران را مخدوش و ناامن جلوه دهند، بدانند كه طرفي از اين حيل نخواهند بست.

-----------------

يادداشت رسيده:داستان نامتعادل بودن روزنامه بشير مازندران که به مجمع روحانيون و حزب نه چندان متعادل و نامطمئن اعتماد ملي سمپاتي دارد،حکايتي تازه نيست.

اينان در اوج حاکميت شان،زماني که استاندار و ... را از جنس خود مي دانستند،گاهي انصارالفولاد خوانده مي شدند و زماني نيز عليه استاندار/استانداران وقت موضع مي گرفتند!

ماجراي انصاري و مهدي پور و عملکرد چرخان و لرزان اين روزنامه در زمان خاتمي، نمونه خوبي براي مثال زدن است.

از قرار اکنون نوبت شفقت شده است که پس از سالي حرکت با چراغ خاموش ،برايش دلبري و به سمتش غش کنند!

چرا دوره انتقاد سرآمده  و حال هنگام انقياد شده است؟!ا

اين اعوجاج سياسي و موج سواري حتما" بک گراندي سياسي دارد؛شايد انتخابات؟

استاندار محترم مازندران بايد مراقب مانور سياسي بشير و تعابيري چون "فرزند شايسته و صالح مازندران"،"فرزند كار و كوشش و سازندگي "،"فرزند كشاورزي و توليد و صنعت"،"از جنس مردم "و"فرزند علم و مهارت "باشد.

شفقت براي موفقيت از حمايت ها و تريبون هاي لازم برخوردار است،بنابراين نيازي به حمايت هاي اين نامحرمان دو رنگ و منفعت جو ندارد.