دوشنبه 24 دی 1386-0:0

نظام آموزشي در تعطيلي10روزه!

فردوس حاجيان: شكاف آموزشي تعطيلات غيرمترقبه بايد از طريق سيما پر مي‌شد


 عضو هيات علمي دانشگاه‌هاي الزهرا(س) و آزاد اسلامي، با انتقاد از اين كه نظام آموزشي كشور براي تعطيلات زمستاني دانش‌آموزان هيچ برنامه‌اي ندارد، اظهار كرد: عملا 10 روز آموزش در كشور به ويژه براي پايه‌هاي ابتدايي و راهنمايي در تعطيلات برفي اخير تعطيل شد؛ در حالي كه آموزش و پرورش مي‌توانست از طريق ارتباط با رسانه ملي، اين شكاف آموزشي را همانند سال‌هاي جنگ پر كند.

فردوس حاجيان با اشاره به تعطيلي غيرمترقبه طولاني مدارس كشور به دليل شدت و گستردگي سرما، گفت: اين تعطيلي غيرمترقبه، دانش‌آموزان و دانشجويان را در شرايط ناخواسته‌اي قرار داد كه اين شرايط، شكاف‌هاي آموزشي عميقي براي آن‌ها ايجاد كرده است، اما متاسفانه هيچ راهكاري براي پيشگيري از عقب‌ماندگي درسي دانش‌آموزان در چنين شرايطي، ارائه نمي‌شود.

وي با اشاره به اين كه آموزش فرايندي است كه در آن، ياددهي و يادگيري به صورت تعامل دوسويه بين فراگيران و مربيان اتفاق مي‌افتد، اضافه كرد: اكنون پس از دو دهه از سپري شدن جنگ و عليرغم تاثير فراوان رسانه ملي و تعدد كانال‌هاي مختلف، متاسفانه شكاف آموزشي در شرايط ناخواسته همچنان مشهود مي‌شود.

در اين ميان گرچه آموزش به طور غيرمستقيم از طريق رسانه ملي انتقال داده مي‌شود، اما آموزش و پرورش بايد در تعامل با صدا و سيما، بايد ساعاتي از يكي از كانال‌هاي فراگير سيما را به آموزش در روزهاي تعطيلي ناخواسته اختصاص دهد. اين برنامه‌ريز و مولف كتب درسي با اشاره به اين كه فرايند آموزش بر مبناي سه گزينه دانش، مهارت و نگرش انجام مي‌گيرد، اظهار كرد: اساسا در نظام آموزشي جديد، تدوين برنامه‌هاي درسي از ابتدايي تا دانشگاه بر مبناي اين گزينه‌هاست و خانواده‌ها مي‌توانند در ايام تعطيل به ويژه در استان‌هايي كه هم اكنون به دليل برودت سرما، دانش‌آموزان با تعطيلي مواجه‌اند، به كمك آموزش و پرورش بيايند و فرايند ياددهي و يادگيري را مورد توجه قرار دهند.

 وي خاطر نشان كرد: براي مثال در حوزه دانش، دانش‌آموزان مي‌توانند هر روز به مدت يك ساعت، كتاب‌هاي درسي را ورق زده و مطالب گذشته را يادآوري كنند، زيرا هدف از تدريس يادگيري و هدف از تمرين، تثبيت يادگيري است و ورق زدن كتاب‌ها، سبب مشاهده كلمات و جملات و نهايتا درك بيشتر مفاهيم درسي و تمرين و تكرار آن‌ها مي‌شود كه در نتيجه آن، يادگيري‌هاي گذشته نيز به فراموشي سپرده نخواهد شد.

عضو هيت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد: در حوزه مهارت‌ها نيز، دانش‌آموزان مي‌توانند در خانه با استفاده از وسايل دور ريختني نظير مقوا، پاكت شير، سطل‌هاي ماست و با استفاده از قيچي و چسب، كارهاي دستي خلق كنند كه اين مطلب در حوزه‌هاي يادگيري، باعث تقويت حركات هماهنگ و ظريف چشم، روان و اندام خواهد شد و از تنبلي نيز مي‌كاهد.

اين هنرمند قائم شهري افزود: در حوزه نگرش‌ها نيز مي‌توان با استفاده از مناسبت‌ها و شرايط اجتماعي خاص حاكم بر جامعه و خانواده، حوزه‌ باورها، عقايد و ارزش‌ها را در دانش‌آموزان تقويت كرد؛ به عنوان مثال مي‌توان آيين محرم و عاشورا را كه آييني فراگير است، به عنوان پروژه‌ تحقيقي در حوزه نگرش‌ها مورد استفاده قرار داد.

حاجيان تاكيد كرد: در مقطع ابتدايي، دانش‌آموزان به ويژه در حوزه‌هاي زبان‌آموزي دچار فراموشي مي‌شوند، چرا كه انبوهي از كلمات استثنايي، عربي و همچنين بسياري از معضلات در بخش املا سبب مي‌شود كه دانسته‌هاي قبلي دانش‌آموزان با تعطيلي‌هاي ناخواسته، به فراموشي سپرده شود.

وي با اشاره به مشكلات پيش آمده در نتيجه تعطيلي غيرمترقبه مدارس به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: متاسفانه معلمان پس از تعطيلي چند روزه، برنامه خاصي براي ارائه نداشتند، چرا كه اساسا پيش‌بيني اين تعطيلات را نمي‌كردند و اين فقدان برنامه، موجب ضعف فرايند ياددهي و يادگيري خواهد بود.

عضوهيات علمي دانشگاه الزهرا(س) در ادامه پيشنهاد كرد: مديران مدارس ابتدايي، روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه را روزهاي «يادآوري» اعلام كنند و معلمان نيز بدون اضطراب همراه با روش‌هاي مفرح و نشاط آور مطالب ياد گرفته گذشته را در يك برنامه‌ريزي جديد مورد يادآوري قرار دهند.

مبدع شهرک الفبا با اشاره به تعطيلي‌هاي روزهاي تاسوعا و عاشورا نيز گفت: دانش‌آموزان در اين روزها با سيستم دانش، نگرش و مهارت، يادگيري‌هاي آموخته خود را تثبيت كنند و معلمان نيز بعد از تعطيلات، ارزشيابي دروس بدون اضطراب را مورد توجه قرار دهند. حاجيان همچنين يادآور شد: نظام آموزشي ايران در راهنمايي و ابتدايي ترميك است، اما برنامه اين نظام در اين مقاطع غيرترميك و سنتي و ثلثي است؛ بدين مفهوم كه بين دو ترم هيچ فرجه‌اي براي دانش‌آموزان وجود ندارد.

 در حالي كه آموزش و پرورش مي‌تواند، تعطيلات زمستاني، بين دو ترم اعلام كند و از سوي ديگر تا پايان خرداد ماه، سال تحصيلي را در مقطع ابتدايي ادامه دهد، زيرا از اين طريق طبعا بازدهي ياددهي و يادگيري بيشتر خواهد شد.(isna)