جمعه 19 بهمن 1386-0:0

نهایت دقت

دبیرکل مجمع اعتدالگرایان شمال گفت:: دست اندرکاران، انتخابات سالم برگزار کنند


 "ابوذر پورادیب" افزود: وزارت کشور، شورای نگهبان، گروههای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی در ایجاد چنین شرایطی سهیم هستند و باید به وظیفه خود در این راستا عمل کنند.

 وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور وظایفی همچون تامین امنیت انتخابات، تهیه مکانهای مناسب برای اخذ آراء، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی طبق قانون،اطلاع رسانی به موقع و حفاظت از آرای مردم را برعهده دارد و شورای نگهبان نیز آنچه را که قانون در بررسی صلاحیتها برعهده او گذاشته باید رعایت کند و در شمارش آرای مردم نیز باید نهایت دقت را انجام دهد تا حقی از نامزدهای انتخاباتی ضایع نشود.

به گفته وی، گروه های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی نیز باید با پرهیز از ایجاد تنشهای سیاسی، دوری از بداخلاقیهای سیاسی و انتخاباتی و رعایت قانون در جریان تبلیغات انتخاباتی در ایجاد شرایط لازم در برگزاری سالم انتخابات سهیم باشند.

 این فعال دانشجویی و فارغ التحصیلی با بیان اینکه اطمینان مردم از برگزاری سالم انتخابات مشارکت آنها را در انتخابات افزایش می دهد، تاکید کرد: برخوردهای جناحی و سیاسی در انتخابات علاوه بر اینکه سلامت برگزاری انتخابات را به خطر می اندازد، مردم را نیز دلسرد می کند و در نتیجه مشارکت مردم در انتخابات کاهش می یابد. 
 (abouzar_pouradib@yahoo.com)