جمعه 19 بهمن 1386-0:0

آزمايشگاه مديريت

رئیس شورای شهرستان سوادکوه گفت:متأسفانه 80 درصد مدیران دستگاه های اجرایی سوادکوه در این شهر ساکن نیستند.


 قاسمی گفت : جوانان سوادکوه برای گذران زندگی خود و تأمین مایحتاج به شهرک های صنعتی استان های مجاور مهاجرت می کنند .


وی نبود امکانات اولیه درمانی و فرهنگی و اقتصادی در این شهر را باعث عدم سکنی گزینی جوانان دانست و افزود : سوادکوه به دلیل جمعیت کم سالانه بودجه کمی نیز دارد .

 
قاسمی محدود کردن فعالیت های اقتصادی روستائیان به دلیل پوشش جنگلی را یکی از دلایل فرار سرمایه گذاران از این منطقه عنوان کرد و گفت : با رسیدگی به مسائل منابع طبیعی و محیط زیست این قابلیت وجود دارد تا سرمایه گذاران را به این شهرستان برگردانیم.(isna)