يکشنبه 21 بهمن 1386-0:0

آغاز به کار «افبا» ي خزر

انجمن فناوریهای بومی ایران (افبا) -ناحیه خزر آغاز به کار کرد.


  انجمن فناوری های بومی ایران «افبا» ناحیه خزر، شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان می باشد که به مرکزیت استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده است.

 روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان، «افبا-شاخه خزر» ماموریت دارد تا کلیه دانشهای منطقه ای مربوط به فن آوریهای بومی استانهای مذکور در رشته های مرتبط را در چارچوب استانداردهای علمی و دانشگاهی مورد بازشناسی و پژوهش قرار داده و با تطبیق شرایط امروزی بسترهای اجرایی آنها را فراهم سازد.

 این گزارش همچنین می افزاید: انجمن فناوریهای بومی ایران، دکتر میلاد محقق(استاد اقتصاد دانشگاه،متولد رامسر) را به ریاست «افبا-شاخه خزر» برگزیده است.

 لینک خبر از ایسنا: http://gilan.isna.ir/mainnews.php?ID=News-45033

فرستنده:آذرپور-روابط عمومی میراث گیلان.