دوشنبه 22 بهمن 1386-0:0

تایید صلاحیت ها در راه است

شنیده هاحاکی از تایید صلاحیت تعدادی از اصلاح طلبان است که صلاحیت آنها پیش از این رد شده و یا احراز نشده بود .


در تهران مرتضی حاجی(وزیر دولت خاتمی) ، علی اشراقی(نوه امام) ، نجفقلی حبیبی (استاد دانشگاه)و عبداله ناصری(سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان) و در قزوین قدرت الله علیخانی (نماینده دوره ششم و عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم) و محمد علیخانی (عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم) تایید صلاحیت شدند.
شنيديم صلاحيت دلاور بزرگ نيا از حوزه قائم شهر هم تاييد شده است اما هنوز تاييديه اي به او نداده اند.گفته مي شود بزرگاني چون حسين مرعشي و... پي گير تاييدصلاحيت او بوده اند.

برخي داوطلبان رد صلاحيت شده در استان ،ضمن چشم دوختن به نظر نهايي شوراي نگهبان در سوم اسفند،هم چنان مشغول تبليغات ورايزني هاي انتخاباتي هستند.بسياري از آن ها در راه پيمايي 22 بهمن حضوري جدي داشتند.
پيش بيني ها حاکيست شوراي نگهبان در روز سوم اسفند صلاحيت برخي داوطلبان را تاييد مي کنداما نبايد منتظر تاييد هاي فله اي بود.