سه شنبه 23 بهمن 1386-0:0

دو مازندراني در فهرست ائتلاف پاي تخت

حسن شجاعي كياسري و  احمد توكلي در فهرست ائتلاف فراگير اصولگرايان تهران قرار گرفتند.


ائتلاف فراگير اصولگرايان كه اين روزها تشكيلات موازي با جبهه متحد اصولگرايان براي حضور در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايجاد كرده است در حال تكميل كردن فهرست هاي انتخاباتي خود در تهران و شهرستان ها است. 

 ائتلاف فراگير اصولگرايان در برخي از شهرستان ها و حوزه هاي انتخابيه نامزدهاي خود را تعيين كرده است و در تهران نيز 15 نفر از اصولگرايان را در فهرست خود قرار داده است. فهرست 15 نفره ائتلاف فراگير اصولگرايان در تهران به شرح زير است:

 1- رضا طلايي نيك 2- محمد خوش چهره 3- سعيد ابوطالب 4- اميرعلي اميري 5- رضا سلطان آبادي 6- حسن شجاعي كياسري 7- عادل آذر 8- سيد محمد ميرمحمدي 9- احمد توكلي 10- حسين كنعاني مقدم 11- سيد شهاب الدين صدر 12- محمد كوثري 13- حميدرضا كاتوزيان 14- الهام امين زاده 15- علي عباسپور (asriran)