دوشنبه 29 بهمن 1386-0:0

روزگار غريبي است!

يادداشتي از يک تهيه کننده صدا وسيما؛به بهانه انتقادهاي اخير استاندار مازندران وعضو شوراي شهر ساري از رسانه ملي.


براي دومين بار در چند هفته اخيراستاندار محترم مازندران از عملکرد رسانه ملي انتقاد کرد.(http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8611250127)به نظر مي رسد اين انتقادها نه به دليل تغيير روش صدا وسيماي مازندران واتخاذ تصميم هاي تازه،که به نوع کارکرد منتقدان برمي گردد.در اين راستا چند نکته به اطلاع مي رسد:


1-استاندار محترم مازندران در يک سال نخست مديريتش،به دليل ارتباطات خاصي که بين ايشان و يکي از مديران رسانه ملي به وجود آمده بود،به يک باره حضوري پرچلوه در صدا وسيما(به ويژه بخش هاي خبري)پيدا کرد که البته مسبوق به سابقه نبود.

طي مدت ذکر شده اخبار استانداري وشخص آقاي شفقت،به عنوان خبر نخست بر روي آنتن مي رفت وايشان در گفت وگو هاي حضوري وتلفني پاي ثابت بودند.اين دوران طلايي بعد از تغييرات درمديريت صدا وسيماي مازندران تعديل شدوکار به روند معمول ونرمال خود بازگشت.

اينک انگار امر براي آقايان مشتبه شده است؛ اما بايد گفت: اکنون نيز فعاليت هاي استانداري ودستگاه هاي تابعه بازتاب مناسبي در رسانه ملي دارد،ليکن با روشي کارشناسي  وکاملا" رسانه اي،نه با گرايش هاي شخصي وايدئولوژيک. رسانه ناظر بر عملکرد و چشم بينا وگوش شنواي مردم است،نه محل حب وبغض هاومعامله ها ومغازله هاي دلبرانه.


2- استاندار محترم انتقاد کرده اند که عملکرد دولت نهم در رسانه ملي بازتاب خوبي ندارد.به گواه خبرها وگزارش ها و تصاوير پخش شده که در آرشيو صدا وسيما موجود است،بخش قابل توجهي از فعاليت همکاران مرکز،انعکاس فعاليت دستگاه ها وارائه عملکرد مديران دولت نهم بوده است.به نظر نگارنده که درزمان دولت هاي پيشين هم برنامه سازي کرده است،نگاه رسانه ملي به اين دولت بسيار مهربانانه تر وهمراه تر بوده است.براي مثال در همين قضيه بحران گازکه به ظاهر محل مناسبي براي انتقاد از عملکرد آقايان بود،به تريبوني براي ارائه گزارش هاوپيام هاي صرفه جويي مديران استان بدل شد.اگر اين همراهي نيست،پس چيست؟


3-رسانه ملي در جريان سفر رييس جمهوري به مازندران سنگ تمام گذاشت وبا پخش چندين آنونس وگزارش هاي زنده وتوليدي  ونيز پخش مستقيم راديويي وتلويزيوني ،حضور آقاي احمدي نژاد را ارج نهاد.در چند ماه گذشته نيز بارها مديران استاني براي ارائه گزارش درباره مصوبات سفر رياست جمهور به راديو وتلويزيون آمدند و مي آيند.مي بينيد که همراهي رسانه ملي با دولت نهم سابقه مند است.


4-تا کنون دستگاهي از رسانه ملي ،تقاضايي  براي پخش پيام ها،اطلاعات ويا ارائه عملکرد نداشته است که با پاسخ منفي ما روبه رو شود.اگربه زعم آقاي استاندار، انعکاس عملکرد دولت نهم در رسانه ملي باز هم مطلوب نيست،تنها دو علت مي تواند داشته باشد:يا عملکرد مطلوبي نداريد ويا اين که مديران تان رسانه گريزهستند وبه رسانه هاي ديداري،شنيداري ومکتوب اعتقادي ندارند.صدا وسيما همواره آمادگي خود را در اين زمينه ثابت کرده است.


5-رسانه ملي،رسانه دولت نيست،برعکس تريبون ملت است؛اما چون ما دولت مردان را از جنس همين مردم مي دانيم،بر اساس وظيفه وقانون تمايل داريم به طور حرفه اي وکارشناسانه عملکرد دولت را به مردم بشناسانيم.

مي دانيد که هرسخن جايي وهر نکته مکاني دارد.بخش هاي خبري،برنامه هاي گفت وگو محور،ميزگردها،برنامه هاي ارتباط مستقيم،مستند ومستند گزارشي وبرنامه هايي از اين دست مکان مناسبي براي ارائه عملکردهاست ونبايد انتظار داشت که مديران دولت نهم در برنامه هاي خانواده،کودک،سرگرمي وتفريحي ومانند اين ها(که حجم اصلي برنامه هاي مرکز را تشکيل داده است)شرکت داشته باشند.

به تناسب برنامه هاي موجود که امکان شرکت و نظردهي مديران وبازتاب فعاليت هاي آنان وجود دارد،مي توان ادعا نمود که صدا وسيما همراه ترين رسانه ي دولت نهم است وشان اين دولت را به خوبي حفظ کرده است.


6-رسانه ملي بي عيب ونقص نيست اما اين گونه ادعاهاي غير علمي و يک سويه،خستگي برنامه سازان وهمکاران زحمت کش صدا وسيما را چند برابر مي کند و از انگيزه هاي خدمت مي کاهد.رسانه ملي نه به جشنواره مرکبات بيشتر از همايش بين المللي غدير بها داد(به گواه نوارها و لوح فشرده هاي موجود در آرشيو مرکز)نه درباره دهه فجر کوتاهي کرد(بگذريم که ما درباره طرح هاي افتتاح شده در دهه فجر امسال پرسش هايي داريم)ونه در بازتاب عملکرد دولت نهم کم کاري کرده است.برنامه سازي وکار در رسانه امري فوق العاده تخصصي وظريف است واظهار نظر پيرامون آن ساده نيست.

تکمله:اين جمله جناب استاندار  هم خواندنيست که تنها چند ماه پيش درمراسم توديع و معارفه مديران كل صداوسيماي مركز مازندران ايراد نمود:"... مهندس شفقت -استاندار مازندران- هم با قدرداني از رسانه استاني براي حمايت از برنامه هاي دولت در استان گفت : اصحاب رسانه بهترين مشاور براي مديران اجرايي محسوب مي شوند.(dpp.irib.ir)

7- در پايان چند خط نيزبراي آقاي دامادي -عضو جوان شوراي شهر ساري- مي نويسم که او نيز اخيرا" به جرگه منتقدان صدا وسيما پيوسته ونسبت به انيميشن هاي پخش شده از تلويزيون و گويش وزبان مازندراني مورد استفاده در راديو وتلويزيون اعتراض کرده است.(http://mazandaran.isna.ir/mainnews.php?ID=News-15386)


انگار اين روزها انتقاد کردن روشي براي پوشش ضعف ها و انداختن توپ در زمين حريف شده است!جناب ايشان بهتر است اندازه نگه دارد و به فکر ترميم خيابان ها ورتق وفتق امور شهر ساري باشند که براي انتقاد، در آينده فرصت ها زياد است. اين يادداشت محل مناسبي براي توضيح درباره نوشتار راديويي وتلويزيوني،سبک هاي نگارش در رسانه،زبان معيار در رسانه،شيوه هاي برنامه سازي در صدا وسيما و وضعيت کنوني زبان مازندراني نيست.اين مسايل بحث هايي تخصصي است وفرصتي ديگر مي طلبد.

آقاي دامادي مي توانند به کتاب هاي منتشر شده در اين زمينه مراجعه کنند و بر اطلاعات خود بيفزايند.اگر هم تمايل داشتند ومشغله بي شمار ايشان در شوراي شهر اجازه مي دهد،روزي مهمان ما در رسانه ملي شوند تا ضمن صرف چاي ديشلمه،با همکاران نويسنده و تهيه کننده ما راجع به زبان وگويش مازندراني وموارد مورد انتقاد ايشان گپ بزنيم.مطمئنيم در پايان اين گفت وشنود قانع خواهند شد ومطالب تازه اي نيز خواهند آموخت.

دوست عزيز؛انيميشن هاي مورد اشاره شما درمرکز مازندران توليد نشده است.آگهي بازرگاني است که در شبکه و در تهران توليد واز همان جا پخش مي شود.خوب وبدش گردن آن ها.يادمان باشد که يک آگهي ساده نمي تواند مخل واز بين برنده يک زبان زنده باشد.


اما خوش به حال ساروي ها که نماينده شان در شوراي شهربسيار دقيق وخوش ذوق است که حتي نسبت به پخش يک تيزر تبليغاتي نيز واکنش نشان مي دهد.با اين وجود در آينده مرکز استان نبايد مشکل خاصي داشته باشد.مرحمت زياد.