دوشنبه 29 بهمن 1386-0:0

آقاي استاندار از صدا و سيما چه انتظاري داريد؟

در حاشيه انتقاد اخير نماينده دولت در مازندران از رسانه استاني(يادداشت روزنامه محلي بشيرمازندران)


به دنبال انتقادات ابوطالب شفقت استاندار مازندران در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مازندران در فرمانداري ساري مبني بر عدم انعكاس عملكرد در رسانه استاني يك مقام مسوول در صدا و سيماي مركز مازندران اظهارات و انتقادات مقام ارشد استان را كم انصافي دانست و تأكيد كرد كه بيش از 4 هزار دقيقه برنامه راديويي و تلويزيوني ويژه عملكرد دولت نهم دهه فجر امسال از شبكه طبرستان پخش شد با اين حال سووال مهم از استاندار اين است كه نماينده عالي دولت و مديران استاني از اين شبكه چه مي خواهند؟ چه مي خواستند؟ چه انتظاراتي داشتند كه برآورده نشد؟

در عين حال صدا و سيماي (چه در سطح ملي و چه در سطح استاني) در دولت گذشته به اندازه صدا و سيما در دولت نهم از دولت و عوامل اجرايي آن حمايت نمي كرد لابد استاندار محترم نگران موضوع جديدي است كه بايد بيشتر در اين زمينه توضيح دهد كه عدم همكاري صدا و سيماي استاني با دولت يا به تعبيري انعكاس ضعيف عملكرد دولت در اين رسانه به خاطر چيست؟

صرفنظر از انعكاس ضعيف يا قوي عملكرد دولت از طريق رسانه استاني بايد اين پرسش مهم را مطرح كرد كه مشكل موفقيت يا عدم موفقيت دولت نهم در سطوح مختلف كاري ناشي از ضعف ارتباطات است يا فقدان برنامه ريزي و عنصر نا كارآمدي و نظارت ضعيف مي باشد صدا و سيماي مركز مازندران اعلام كرد كه از مجموع 4 هزار دقيقه برنامه پخش شده، دو هزار و 900 دقيقه برنامه تلويزيوني، 780 دقيقه گزارش خبري و 770 دقيقه برنامه راديوئي بود كه از دهه فجر امسال از شبكه طبرستان پخش شد.

در گزارش منتشره آمده است: حضور 40 مدير دستگاه هاي اجرايي استان به منظور تشريح عملكرد دستگاههاي مربوطه در دولت نهم در قالب برنامه هاي مازروني شو، نگاه پنج، نگاه و نظر و خبر شبانگاهي سيما و برنامه هاي زنده صداي شبكه طبرستان، تهيه و پخش آنونس از شبكه هاي سراسري در خصوص مهم ترين طرح هاي قابل بهره برداري دهه فجر، تهيه 28 گزارش خبري تلويزيوني و راديويي و پخش مهم ترين طرح هاي بهره برداري شده دهه فجر نظير بهره برداري از 330 طرح مخابراتي، واگذاري بندر فريدونكنار به بخش خصوصي و آغاز عمليات اجرايي كارخانه خودروسازي بابل از شبكه هاي سراسري و تهيه مصاحبه و برقراري ارتباط مستقيم تلفني با مسوولان كشوري نظير رييس دفتر رييس جمهور، رييس دفتر مناطق محروم كشور و معاون پشتيباني وزير كشور از مهم ترين برنامه هاي رسانه استاني در تشريح و تبيين عملكرد دولت نهم در دهه مبارك فجر امسال در مازندران بود.

 اين گزارش نشانگر آن است كه برخلاف اظهارات نماينده عالي دولت در مازندران اين رسانه در دفاع از عملكرد دولت و انعكاس آن كوتاهي نكرد با اين حال معلوم نيست چرا استاندار در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسه استان ابراز نگراني مي كند!

 واقعا آقاي استاندار از صدا و سيما چه مي خواهد؟ چه نوع انعكاسي مطلوب استاندار محترم مي باشد؟ كاش ايشان بطور واضح و شفاف مقصود و منظور خويش را از اين جمله اعتراض ابراز مي كرد به هر روي مهم ترين و اصلي ترين رسانه و دستگاه و نهاد اطلاع رساني و آگاهي بخش از عملكرد اجزاي حاكميت و نظام بويژه دولت، قضاوت و ارزيابي افكار عمومي و مردم مي باشد. مراجعه به داوري و ارزش گذاري مردم خود معيار و سنجش محكم و خوبي براي آگاهي از ميزان رضايت و خرسندي مردم از عملكرد مسوولين نظام مي باشد.


براستي اگر دولت و زير مجموعه هاي دولت از جمله استاندار در كارها و برنامه هاي خود موفق و مردم از آنها راضي باشند آيا نيازي به انعكاس آنچناني اخبار و عملكرد در صدا و سيما مي باشد؟ به نظر مي رسد كه عنصر موفقيت عملكرد در بين مردم گم شده و عملكرد بي برنامه و بي برنامه ريزي باعث شد كه صدا و سيما متهم به كم كاري شده است به همان نسبت كه انتقاد دولت از استاندار بخاطر تلاش فراوان كم لطفي است انتقاد غير منصفانه استاندار از كم كاري صدا و سيما همين جايگاه را دارد.