سه شنبه 30 بهمن 1386-0:0

17 نفر ديگر تاييد شدند

شوراي نگهبان اعلام کرد به زودي اسامي جديدتر تاييد صلاحيت شدگان اعلام مي شود.


8 نفر از تاييد شدگان،داوطلبان حوزه قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار هستند.اسامي تاييد شده هاي جديد در حوزه هاي مختلف مازندران به اين قرارند:
سيدباقر حسيني - تنكابن و رامسر
محمدعلي شايسته لنگرودي - نوشهر و چالوس
محمدباقر صباغ - ساري
محمود عابدي اميري - بابل
حسينعلي عابدي‌ ركابدارگلائي - قائم‌شهر و سوادكوه و جويبار
قاسمعلي عبدالله‌پور - قائم‌شهر و سوادكوه و جويبار
كمال عليپور خنكداري - قائم‌شهر و سوادكوه و جويبار
ميكائيل فرج‌پور - قائم‌شهر و سوادكوه و جويبار
مسعود فرجاد - آمل
سيدمظاهر كيا‌نژاد - بابل
حسن لطفي‌نژاد - نوشهر و چالوس
انوشيروان محسني بنديل - نوشهر و چالوس
احمد محمدپور - بابل
محمدرضي محمدي‌ كوچك‌سيرايي - قائم‌شهر و سوادكوه و جويبار
رمضان‌علي ملك - قائم‌شهر و سوادكوه و جويبار
افشين موسوي چلك - قائم‌شهر و سوادكوه و جويبار
ميررحيم نوربخش - قائم‌شهر و سوادكوه و جويبار