جمعه 3 اسفند 1386-0:0

300 اثر غيرقانوني قانون گذاران آينده جمع آوري شد!

بيش از‪۳۰۰‬اثر تبليغاتي غيرقانوني‌نامزدهاي انتخاباتي درساري جمع‌آوري شد.


مشاور مطبوعاتي شهرداري ساري گفت : بيش از‪ ۳۰۰‬فقره آثار تبليغاتي زود هنگام و غير قانوني مربوط به نامزدهاي نمايندگي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي توسط ماموران شهرداري از سطح اين شهرستان جمع آوري شد.

"شعبان وفايي نژاد" افزود : جمع آوري اين اثرها در اجراي ماده ‪ ۵۶‬قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده ‪ ۳۹‬و ‪ ۴۰‬آئين نامه اجرايي مربوط به تخلفات نامزدهاي انتخابات صورت گرفته است.

وي اظهارداشت : از زمان ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تا هنگام شروع تبليغات رسمي هر گونه فعاليت تبليغاتي ممنوع است.

"وفايي نژاد" ادامه داد : با توجه به تبليغات غير قانوني و زود هنگام برخي از داوطلبان هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ساري، شهرداري اين شهرستان تا زمان قانوني تبليغات جمع آوري اثرهاي تبليغاتي را ادامه خواهد داد.(irna)