يکشنبه 12 اسفند 1386-0:0

تشکر و اعتذار

انتقاد يک مخاطب رامسري به مازندنومه وپاسخ ما


خواننده اي براي ما پيام فرستاده و گله کرده که مازندنومه کم تر به غرب استان مي پردازد.متن نوشته کوتاه  آقاي صفاتيان به اين شرح است:
"سلام مازندنومه؛ اگر به اخبار غرب مازندران بيشتر بپردازدماندراني تر مي شود.نمي شود؟ من از سوئد سايت شما را ميبينم البته در حال حاضر ايرانم. من رامسري هستم و خوشحالم که از رامسر هم مطلبي را نوشتيد. باز هم تشکر مي کنم."

بدون هيچ دفاعي نظر اين مخاطب گرامي را مي پذيريم،اما کوتاهي ما نه به دليل بازي هاي مضحک شرق استان وغرب استان و اين گونه نظريات خنده دار است.ما بر اساس اصول مان به مازندران فرهنگي مي انديشيم(از آستارا تا استارباد)ليکن به دليل نبود امکانات فني و پشتيباني لازم،گستره پويش را استان مازندران قرارداده ايم و مازندران يعني رامسر تا گلوگاه.البته گاهي ناخنکي به خبرهاي گلستان و گيلان نيز مي زنيم.

به آقاي صفاتيان و ساير غرب استاني ها عرض مي کنيم که مازندنومه به همه تعلق دارد.نکته قابل توجه اين است که خبرها و مطالب دندان گير مربوط به غرب استان کم تر به دست ما مي رسد.بازتاب بيشتر مسايل واخبار غرب مازندران به همکاري نزديک تر مخاطبان ما در آن منطقه بستگي دارد.اميدواريم همکاري هم استاني هاي ما در شهرهاي تنکابن،چالوس،رامسر ومناطق اطراف،تنها معطوف به زمان انتخابات نشود.ما آماده خدمت به همه شمالي هاي مهربان هستيم."هم چنان تا جاودان در راه".