چهارشنبه 15 اسفند 1386-0:0

دلاور بزرگ نيا:بيش از پيش نيازمند نظامي قهرمان‌پرور هستيم

نامزد انتخابات مجلس از حوزه قائم شهر،سوادکوه وجويبار گفت:استعدادهايي كه مي‌توانند برجسته باشند، به‌دليل ضعف آموزش و عدم حمايت از دست مي‌روند.


بزرگ نيا درباره وضعيت ورزش مازندران اظهار داشت: مشكلات ورزش مازندران را بايد در دو بخش بررسي كرد؛ ابتدا از نظر ورزش همگاني و سپس از حيث قهرماني كه به‌علت رويكرد جوانان بسوي اين بخش، و تلاش آنان براي كسب عناوين قهرماني، بسيار حساس است.

اين نامزد انتخابات مجلس به هفته نامه محلي "نسيم سبز"گفت:ناگفته پيداست كه با كمبود فضاها و اماكن ورزشي روبه رو هستيم و تا رسيدن به فضاي مناسب براي ورزش كردن همه علاقه‌مندان، فاصله بسياري داريم. اين دغدغه اصلي ورزش مازندران است كه نتوانسته خود را به شرايط مطلوب برساند.

وي افزود:در شرايط كنوني استقبال اشخاص حقيقي و حقوقي از ساخت و سازهاي ورزشي به‌حد نياز نيست كه به نظر من ايجاد موانع بسيار در پيش روي آنان، موجب شده تا دلسرد شوند و ترجيح دهند تا سرمايه‌گذاري هرچند كم‌حجم خود، مثلا ساختن يك سالن ورزشي كوچك، را به مصارف ديگري برسانند.

بزرگ نيا تصريح کرد:از نظر بنده بايد قيد و بندهاي اداري بسيار را از مقابل آنان برداشت و البته با ايجاد شرايطي مطلوب و كمك‌هاي بانكي، تشويق شان نمود تا به سازندگي كمك كنند.

وي در مورد ورزش قهرماني خاطر نشان كرد:ما بيش از پيش نيازمند يك نظام قهرمان‌پرور هستيم. هر روز استعدادي كه مي‌تواند برجسته باشد، به‌دليل ضعف در آموزش و عدم حمايت از دست مي‌رود.

وي افزود: خوب مي‌دانيم كه اكثر قهرمانان استان از روستاها و با كم‌ترين امكانات موجود، رشد مي‌كنند و يا وضعيت مالي متوسط حتي روبه‌پايين دارند كه شناسايي همه‌ي استعدادهاي بالقوه، و قرار دادن آنان در چرخه تمرين و مسابقه مي‌تواند افتخارات بسياري را نصيب مان كند.

وي درباره ورزش‌هاي گروهي يا باشگاه‌ها، كه نمونه‌ي بارز آن نساجي مازندران است،گفت: اين مبحث بسيار بازگو و بي‌نتيجه رها شده ‌است. 

دلاور بزرگ نيا گفت: اگر تابع رايزني و ميل‌آفريني در اسپانسرها و حاميان مالي باشيم، به مقصود خواهيم رسيد.جلوگيري از مهاجرت قهرمانان مستلزم ايجاد رضايت مالي نسبي در آنان است كه فقط و فقط از راه حضور حاميان مالي ممكن خواهد بود.