دوشنبه 20 اسفند 1386-0:0

نتايج يک نظر سنجي نشان داد:رعيت پيشتاز است

نتايج يک نظر سنجي تازه در قائم شهر نشان مي دهد که ولي رعيت هم چنان پيشتاز رقابت هاي انتخاباتي اين منطقه است.


وي توانست از مجموع حدود 4100 پرسش نامه پر شده بيش از 49% آرا را به دست آورد.نفر بعدي توانست کم تر از 33%راي هاي اين نظر سنجي را از آن خود کند.


قناعت-رييس ستاد انتخابات استان- هم که اوايل زمستان امسال بعد از نطق معروف رعيت شديدا" از او انتقاد کرده بود،بار ديگر لب به انتقاد از اين نماينده مجلس گشود.وي بدون ذکر نام رعيت تصریح کرد: "متاسفانه برخی از کاندیداها که مصوبات سفر ریاست جمهوری را بارها زیر سوال برده اند، امروز برای جلب آراء مردم این مصوبات را عملکرد خود قلمداد کرده و به عنوان اقدام مهم خود منعکس می کنند."

رعيت عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي است که در انتخابات پيش رو از سوي احزاب اصلاح طلبي چون:خانه کارگر،خانه کشاورز،انجمن اسلامي معلمان و...حمايت مي شود.