سه شنبه 21 اسفند 1386-0:0

نجفي در بهشهر،حاجي در قائم شهر

محمدعلي نجفي و مرتضي حاجي- وزيران سابق آموزش و پرورش -براي حمايت دو نامزد اصلاح طلب( رحماني خليلي و رعيت)به مازندران آمدند.


وبلاگ نگاه روز نوشت:، دكتر محمدعلي نجفي- وزير سابق آموزش و پرورش- در سخنراني خود در مسجد جامع شهرستان گلوگاه گفت: به واسطه آشنایی 27 ساله كه با آقاي رحمانی خليلي دارم می گویم ايشان واقعا دو مولفه آگاهی و شجاعت را خوب دارا هستند و در تصمیم گیری ها ، اظهار نظر ها ، اول مصلحت عموم مردم و آن چه حق هست را انجام می دهد.

وي گفت: مجلس جای مهمی است ، این نیست که ما فقط جهت ادای تکلیف رای بدهیم بیش از آنکه تکلیف باشد حق ما است که رای بدهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمي گفت: برای اینکه این روند تغییر کند باید نماینده ای داشته باشیم اولا علم و آگاهی کافی داشته تا تصمیم درست بگیرید ثانیا باید شجاع باشد تنها عالم بودن مهم نیست.

دكتر نجفي افزود: هر وقت مجلس قوی بوده است در کشور نشاط و شادمانی حاكم بوده وشرایط کشور بهتر شده است .

 دكتر نجفي با اعلام اينكه بگردیم و تحقیق کنیم یک نماینده اصلح را انتخاب کنیم تا شاهد  یک مجلس پر قدرت و کارآمد باشيم تصريح كرد: من به عنوان یک وظیفه حزبی و سیاسی نیامدم سخن بگویم. اين را يقين دارم كه رحماني كه از افتخارات منطقه است و اوست كه مي تواند كاري براي منطقه انجام دهد.


 در همين راستا خبردار شديم که مرتضي حاجي-عضو شوراي سياست گزاري و شوراي هماهنگي اصلاح طلبان عصر روز چهارشنبه 22اسفندماه، ساعت 18 در مسجد عشقي قائم شهر سخنراني دارد.اين سخنراني در حمايت از ولي رعيت ايراد مي شود. هادي ساعي-عضو شوراي شهر تهران و قهرمان المپيک- هم ميهمان ديگر اين همايش انتخاباتي است.