دوشنبه 19 فروردين 1387-0:0

آن که آورد مرا،باز برد در وطنم

هادي ابراهيمي-فرماندار تنکابن-به صدا وسيما بازگشت.


وي که حدود شش ماه پيش به سمت فرمانداري شهرستان تنکابن منصوب شده بود،ترجيح داد بعد از برگزاري انتخابات مجلس هشتم، به صدا وسيماي مازندران-سازمان خدمتي خود- برگردد.

او پيش تر معاون اطلاعات و اخبار شبکه طبرستان بود.ابراهيمي  متولد1353روستاي کياپي و از فعالان اصول گرا در منطقه ساري است.

فرماندارسابق تنکابن در گفت وگو با ما شايعه مربوط به برکناريش در اثركشته شدن دو نفر در حوزه انتخابيه تنكابن(ولي آباد)را شديدا" رد کرد و گفت:به خاطر پاره اي مسايل شخصي و خانوادگي از وزارت کشور خارج شده است.

وي گفت:پيشنهادهايي از وزارت نفت و سازمان صدا وسيما دارم که مشغول بررسي آن ها هستم.

گفتني است معاون ابراهيمي هم اکنون سرپرست فرمانداري تنکابن است که به احتمال، در آينده اي نزديک فرماندار اين شهرستان خواهد شد.