دوشنبه 8 مهر 1387-0:0

پلنگ خسته اي اندر کمينم

يك بچه پلنگ در روستاي چالي شهر شيرگاه مشاهده شد.


 اين بچه پلنگ شب گذشته ‌از جنگل‌هاي اطراف شيرگاه به روستاي چالي وارد شده است.


ماموران محيط زيست شهرستان سوادكوه نيز پس از اطلاع از سوي اهالي اين روستا به منطقه اعزام شدند.


ماموران محيط زيست با استفاده از دارويي بيهوشي اين حيوان را به دام انداختند.


وضعيت جسماني بچه پلنگ نيز از سوي دامپزشكي مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس گزارش‌هاي به‌ دست آمده اين حيوان سالم به محيط زيست شهرستان ساري منتقل شده است.


‌سن اين بچه پلنگ حدود سه تا چهار ماهه گزارش شده و حدود هشت تا 10 كيلو‌گرم ‌وزن دارد.
اين حيوان به هيچ يك از اهالي روستا آسيب نرسانده است.

 
پلنگ از جانوران پستاندار و گوشت‌خوار است كه حدود 21 سال عمر مي‌كند.(farsnews)