پنجشنبه 25 مهر 1387-0:0

جنجال در سخنراني کردان

اعترض امام جمعه يکي از شهرستان هاي آذربايجان شرقي به وزيرکشور:"نگوييددکتر"!


 علي کردان -وزير کشور-يکي از سخنرانان بيستمين گردهمايي ائمه جمعه سراسر کشور بود که جنجال قبل از حضور او پشت جايگاه تنها حاشيه پررنگ اين جلسه بود.


alborznews نوشت: هنگامي که مجري برنامه وزير کشور را با عنوان «دکتر علي کردان» براي سخنراني به جايگاه دعوت کرد به ناگاه امام جمعه يکي از شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي با فرياد بلند به اين عنوان اعتراض کرد فريادهاي اين روحاني با زمزمه هاي ديگر ائمه جمعه همراه بود . اما اين روحاني با فرياد بلند به مجري اعتراض کرد که « چرا به کسي که خودش اعتراف کرده دکترايش ساختگي است و حتي فوق ليسانيس و ليسانس هم ندارد عنوان دکتر داده مي شود ؟»

کردان وقتي پشت تريبون قرار گرفت بدون کوچکترين اشاره و عکس العملي به ايراد سخن پرداخت.