جمعه 24 آبان 1387-0:0

معجزه آمار

رييس جمهوري رفت ، مديران استاني چه خواهند کرد؟


رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت كه از روز چهارشنبه براي سفر دور دوم وارد شهرستان ساري شده بودند، پس از تشكيل جلسه رسمي هيئت دولت و حضور در جمع خبرنگاران، شامگاه روز پنج شنبه ساري را به مقصد تهران ترك كردند. 

 
استان مازندران ميزبان چهل و ششمين سفر‌هاي استاني رئيس جمهور و ميزبان شانزدهمين دور دوم سفر رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت بوده است.


رئيس جمهوري در اين سفر ضمن ملاقات حضوري و چهره به چهره با مردم، در برنامه‌هاي جداگانه با علما و روحانيان، خانواد‌هاي معظم شهدا و ديگر اقشار مردمي ديدار و گفتگو كرد.


به نوشته farsnews دولت در دور اول سفر 196 مصوبه و بيش از 40 توافقنامه براي عمران و آباداني استان به تصويب رساند و در اين دوره نيز 200 مصوبه را با نهايي كردن مصوبات تحويل مديران ارشد استان مازندران دادند.


مهم‌ترين نويد و قول اعضاي هئيت دولت به مردم استان مازندران پيگيري ساخت پالايشگاه، خودروسازي بابل، احياي نساجي مازندران و توجه به مسايل زيربنايي كشاورزي و آب مازندران بوده است.

اين درحاليست که موارد فوق جزو مصوبه هاي مهم سفر اول هيئت دولت به مازندران بود که به سرانجام نرسيد.

نکته جالب درباره مصوبات دور نخست، تعداد اين مصوبه هاست؛در حالي که در 16 آذر سال 1385 تعداد اين مصوبه ها 120مصوبه اعلام شده بود،"صفحه اول"-نشريه مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري- در شماره مردادماه امسال خود به 228 مصوبه اشاره کرده است!

 خبرگزاري فارس در آستانه سفر رييس جمهوري به مازندران و در خبر روز سه شنبه خود تعداد مصوبه ها را 200مصوبه اعلام کرد اما همين خبرگزاري روز پنج شنبه اعلام کرد:دولت در دور اول سفر 196 مصوبه داشته است!

خبرگزاري ايرنا به نقل از هاشمي-معاون عمراني استاندار مازندران- به 196 مصوبه اشاره کرده است! اماخود استاندار روز سه شنبه هفته جاري به واحدمرکزي خبر گفت که 220 مصوبه درست است!

اين تفاوت آمار در تاريخ سفر اول رييس جمهوري هم مشهود بود؛در حالي که دکتر احمدي نژاد 14 تا 16 آذرماه 85 مهمان مازندراني ها بود،خبرگزاري فارس در روز سه شنبه به اشتباه تاريخ سفر نخست را 20 آبان اعلام کرد! واحد مرکزي خبر نيز اين تاريخ را به صورت کلي و مبهم با لفظ "نيمه دوم آذرماه 85 "اعلام کرد!

از اشتباهات ديگر در اعلام آمارهاي متفاوت مي توان به تعداد تخت هاي بيمارستان آيت الله روحاني بابل اشاره کرد؛استاندار مازندران در گفت وگو با واحدمرکزي خبر تعداد تخت هاي اين بيمارستان را 320 تخت اعلام کرد اما معاون عمراني وي در گفت وگو با ايرنا به 370 تخت اشاره کرده است!


با گذشت حدود دو سال از سفر اول و سپري شدن سه و نيم سال از فعاليت دولت نهم، اگر چه بسياري از طرحها و مصوباتي که در دولتهاي گذشته حتي توان و اجازه اجرا وجود نداشته ولي بسياري از طرحهاي ديگر بوده که نه تنها پيشرفت فيزيکي نداشته، کارشناسي شده نبود.


پروژه هاي مصوبي نظير احداث پالايشگاه، پايانه گل و گياه، احداث کارخانه خودرو سازي، کارخانه فولاد، کارخانه سيمان و دهها پروژه و طرح ديگر که برخي صرفا به کلنگ زني ختم شده و بسياري ديگر نيز قابليت اجراي آن در استان وجود ندارد.


 با نگاهي موشکافانه به برخي طرحهاي فوق مي‌توان اذعان داشت که آن پروژه ها در برهه اي خاص و متناسب با عواطف زماني مردم منطقه کلنگ زني شده اما به واسطه کارشناسي نبودن طرح، اين پروژه ها به فراموشي و تعطيلي سپرده شده است.

نمونه بارز اين طرحها که مصوب دور اول سفر استاني دولت به مازندران بوده را مي‌توان به احداث کارخانه خودرو سازي در مازندران اشاره کرد.


اين طرح که در آستانه انتخابات مجلس و آغاز به کار وزير جديد صنايع و معادن بوده در منطقه رجه بخش بند پي بابل و با حضور مدير عامل ايران خودرو، مردم و بسياري از خبرنگاران استاني و کشوري و با شکوه خاصي برگزار شده است.


اگر چه مدير عامل ايران خودرو در آن مراسم به خبرنگاران قول مساعد براي اجرايي شدن اين طرح در اين منطقه را داده است اما خودش معتقد بوده که کارخانه خودروسازي در اين منطقه بکر نبوده و براي اين شرکت مقرون به صرفه نيست.


از زمان کلنگ زني طرح فوق بيش از شش ماه مي‌گذرد اما دريغ از يک درصد پيشرفت فيزيکي. تا جايي که نمايندگان جديد مردم بابل در خانه ملت در آغاز کار خود اجرايي شدن اين طرح را نخستين و اولويت دارترين پروژه اساسي شهر بيان کردند.

 محسن نريمان، نماينده مردم بابل در مجلس معتقد است که وزير صنايع و معادن و مدير عامل ايران خودرو در آن روز به مردم قول دادند بنابراين بايد با همه اوصاف و جميع احوال نسبت به اجرايي شدن اين پروژه در آينده نزديک اقدام کنند.


وي افزود: رايزني ها و پيگيري هاي نمايندگان مازندران در خانه ملت همچنان ادامه دارد تا جايي که وزير صنايع و معادن، مدير عامل ايران خودرو را مکلف به اجرايي شدن طرح در مازندران کرده است.


نماينده عالي دولت نهم در مازندران نيز با تاکيد بر اجرايي شدن مصوبه فوق و پيگيري مسئولان استان براي تحقق وعده دولت در عين حال اذعان داشت: اگر بنده در آن دوره استاندار مازندران بودم اجازه آغاز عمليات اجرايي اين طرح را در منطقه نمي‌دانم.


سيد محمد کريمي‌اظهار داشت: احداث کارخانه خودروسازي در منطقه طبيعي و خوش آب و هواي رجه بابل ميسر و مقرون به صرفه نيست.


استاندار در عين حال تاکيد کرد: به واسطه قول وزير صنايع و مدير عامل ايران خودرو اين طرح در بابل يا هر شهر ديگري بايد انجام شود.


 با نگاهي اجمالي به ساير طرح هاي مصوب هيئت دولت به مازندران مي‌توان دريافت که بسياري از اين مصوبات ماحصل احساسات و خواسته هاي دوره اي مردم بوده است.


از سوي ديگر مديريت سابق استانداري مازندران بر احداث پالايشگاه در استان صحه گذاشته بود که به دليل تغيير وي اين ايده به آرزوي مردم استان مبدل شد. استاندار جديد در بدو ورود ضمن تاکيد بر اجرايي شدن اين مصوبه دولت نيز بر ايجاد منطقه ويژه انرژي تاکيد کرد. از زمان تصويب اين طرح از سوي دولت متاسفانه مقررات و موانع زيست محيطي مانع از ايجاد پالايشگاه در استان شده است. با اين اوصاف که ايجاد پالايشگاه در استان همواره مورد تاييد شخص رئيس سازمان حفاظت محيط زيست کشور نيست امکان احداث منطقه ويژه انرژي را بايد رويايي دست نيافتني دانست.

تغيير نيافتن وضعيت کارخانه هاي نساجي مازندران نيز در همين راستا ارزيابي مي شود.با اين که رييس کميسيون مجلس هشتم در شعارهاي انتخاباتيش ادعاي بهبود اوضاع نساجي مازندران را داشت،کارخانه هاي قائم شهر هم چنان دچار بحران هستند.اين درحاليست که در سفر نخست هيئت دولت بر راه اندازي واحياي نساجي مازندران تاکيدشده بود.

برخلاف ادعاي مسئولان استاني mehrnews ادعا کرده که از 196 مصوبه دولت تنها 50 مصوبه اجرايي شده است! در اين بين 50 مصوبه در حال مطالعه و اجرايي شدن و مابقي پروژه ها هنوز در استان آغاز نشده است.


خاطرنشان مي کنيم رئيس جمهوري در اين سفر تاكيد كرد: مصوبات دولت در استان‌ها فقط پنج درصد فراهم شدن توسعه و آباداني استان‌ها است و بقيه كار بر عهده مديران استاني خواهد بود تا شرايط عملي شدن مصوبات فراهم شود.