سه شنبه 28 آبان 1387-0:0

حلقه ي رندان به مازندران مي آيد

عصر شعر طنز"در حلقه ي رندان "براي اولين بار در شهر ساري برگزار مي شود.


عصر شعر طنز با حضور طنز سرايان كشوري در ساري برگزار مي شود. اين برنامه كه به منظور ايجاد فضاي نشاط در جامعه برگزار مي شود روز پنج شنبه 30 آبان ماه ساعت پانزده با حضور طنزسرايان برتر كشور آقايان ، يوسف علي ميرشكاك ، ناصر فيض، عبدالجواد موسوي و ديگر طنزسر ايان برتر در محل سالن اجتماعات اين اداره برگزار خواهد شد .

 حضور عموم علاقه مندان در اين برنامه آزاد است.  (hozeh_artsari@yahoo.com)