شنبه 24 اسفند 1387-0:0

سومين سفر استاني احمدي نژاد به مازندران

نماينده مردم بابل در مجلس گفت: با استقبالي كه از سفرهاي استاني رئيس جمهوري به عمل آمده، مردم مثل دوره گذشته به اصلاح‌طلبان جواب منفي داده و به احمدي‌نژاد راي مي‌دهند.


علي كريمي با اشاره به در پيش روبودن انتخابات رياست جمهوري، افزود: جريان اصولگرا به صورت اجماع روي گزينه احمدي‌نژاد اتفاق نظر دارند و تاكنون از اين جريان كسي كانديدا نشده است.


وي افزود: جامعه اسلامي فرهنگيان نيز ضمن حمايت از احمدي‌نژاد وي را بهترين گزينه براي احراز پست رياست جمهوري مي‌داند.


كريمي خاطرنشان كرد: تا قبل از برگزاري انتخابات، رياست جمهوري براي بازديد سه پروژه مهم مازندران به اين استان سفر مي‌كند.


وي اضافه كرد: احمدي‌نژاد در سومين سفر استاني خود براي بازديد و پيگيري روند اجرايي پروژه سد البرز، شركت خودروسازي بابل و كشتارگاه صنعتي طبرستان تا قبل از برگزاري انتخابات به مازندران سفر مي‌كند.

كريمي با اشاره به اينكه رياست جمهوري به شدت پيگير ساخت شركت خودروسازي در بابل است، تصريح كرد: با توجه به مخالفت‌هاي فراوان هم اينك پيمانكاران در حال خاكبرداري و انجام كارهاي اوليه هستند. (farsnews)