موسیقی در عروسی‏ های سنتی مازندران

گفت و گو با علی مراد خرمی، کارشناس طرح دانشنامه بزرگ قصه‏ های ایرانی

گزارشی از سرای سالمندان/دوس دارم برم خونه همسایه و فامیلام، من مثل پروانه دور بچه هام می چرخیدم اما الان وقتی به پسرم زنگ می زنم میگه دیگه زنگ نزن اعصابم خورد می شه!

ارسال مطلب /خبر

©2013 APG.ir