از جمله خانواده های نوظهور، خانواده مجازی است که افراد غیر همجنس و همجنس پیام های عاطفی و جنسی با یکدیگر  مبادله می کنند.

گفت و گو با جلیل قیصری دریاره ادبیات بومی، نمادها و خرده فرهنگ ها

هیچ نشانی از نمای غار تاریخی کمیشان نکا، به دلیل محسور شدن در میان بوته ها و علف های هرز نیست+عکس

ارسال مطلب /خبر

©2013 APG.ir