به بهانه 21 آبان ماه، یکصد و هفدهمین زادروز نیمایوشیج /نیما در هر فرصتی به یوش می آمد و در ایام محرم در مجالس تعزیه خوانی شرکت می کرد.

دکتر علی کریمی مله: دولت هنوز از ذخیره سرمایه امید و اعتمادی که در مردم آفریده خرج می کند/ زبان دولت در برقراری ارتباط، رسا نیست/ دولت در گماشتن نیروهای همسوی خود در سیاسی‌ترین مناصب یعنی حوزه سیاست داخلی، رویکردی به شدت محافظه‌کارانه از خود نشان داده است/ کمافی‌السابق گردهمایی‌های سیاسی در استان‌ها یا مجوز نمی‌گیرد و یا با فشارهای مختلف، لغو می‌شود/ اعتدال گفتمان نیست اما می‌تواند علائمی از یک گفتمان باشد.

گزارشی از سرای سالمندان/دوس دارم برم خونه همسایه و فامیلام، من مثل پروانه دور بچه هام می چرخیدم اما الان وقتی به پسرم زنگ می زنم میگه دیگه زنگ نزن اعصابم خورد می شه!

ارسال مطلب /خبر
جشنواره وارش جشنواره رشد

©2013 APG.ir