تعداد بازدید: 2874

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 18 شهريور 1388-0:0

ناطق نوري:چرا فکر نمي کنيم؟

نماينده نور و محمودآباد گفت:دروغ اساس وحدت و انسجام جامعه را به هم مي ريزد-بر سر اينکه چه کسي وکيل و وزير و رياست جمهور شود همه چيز اين مردم را به بازار حراج برديم و هنوز هم رها نکرديم-نگذاريم ذخيره هاي انقلاب با چوب حراج رانده شوند


ناطق نوري گفت: ماه رمضان ماه بازنگري يا به وجود آوردن انقلاب دروني و ارزيابي يک ساله خود و برنامه ريزي براي تقرب الي الله و شناخت چالش هاي دروني است. شايد در ذهن ما اين گونه تصور شود که ما چندان گناهي انجام نمي دهيم. پس به دنبال ثواب حرکت کنيم. نه عزيزان، گرچه من در آن مرتبه و مقامي نيستم که به شما و ملت بزرگوار تذکر دهم. به خودم تذکر مي دهم.

وي افزود:يکي از گناهان متداول در جامعه که توجه نمي شود و اتفاقاً اساس جامعه را به هم مي ريزد و ما از انجام آن ابايي نداريم و بعضاً از آن حمايت هم مي کنيم گناه دروغ است.

نماينده نور ادامه داد:دروغ اساس وحدت و انسجام جامعه را به هم مي ريزد. قرآن مي فرمايد علت تفرقه در جامعه به خاطر دروغي است که گفته مي شود و به من خدا هم دروغ مي گويند.

وي تصريح کرد: اساساً سه گناه در جامعه وجود دارد که از لحاظ ظاهري بي اهميت است اما در عمل بسيار زشت و خطرناک است براي وحدت جامعه؛ دروغ، تهمت و غيبت. اين سه گناه اعتماد مردم را از بين مي برد، آبروي افراد را از بين مي برد، ذهنيت منفي در جامعه به وجود مي آورد، بدبيني افزايش پيدا کرده، نفاق رشد مي کند و عده يي از اين منظر عقده گشايي مي کنند.

وي تاکيدکرد: اين گناه به خصوص در شرايط فعلي کشور رخ نشان داده و اساس وحدت ملي را به خطر انداخته است.

اين نماينده مجلس افزود: وقتي اين سه گناه رايج شد به دنبالش نفس اماره سرکشي کرده، حب دنيا بر ما چيره مي شود و براي ارضاي نفس خود مجبور به تکرار گناه خواهيم شد.

 امروز با شرايط کنوني بين المللي دشمنان قسم خورده که از اول انقلاب به دنبال ضربه زدن به موقعيت ما بوده اند فرصت را غنيمت شمرده و از اين مجراي گناه آلود به تفرقه ها دامن مي زنند.

وي گفت:عزيزان بزرگواري که محضر امام راحل رحمه الله عليه را درک کردند به خاطر دارند که همواره در هر سخنراني معظم له همه را به اتحاد و برادري و کلمه واحد بودن سفارش مي فرمودند. تاکيد ايشان بر وحدت کلمه و انسجام امت اسلامي بر هيچ کس پوشيده نيست و امروز متاسفانه از کساني که انتظار داشتيم در تحقق خواسته اين معمار کبير انقلاب تلاش بيشتري بکنند کمتر دقت دارند و متاسفانه بر شعله افروخته تفرقه دامن مي زنند. 

ناطق نوري ادامه داد: هر کس دل در گرو اسلام دارد، هر کس به اين مملکت و اين آب و خاک دلبستگي دارد و هرکس خود را دلسوزتر از ديگران مي داند بايد در کوره فداکاري اسلامي زودتر ذوب شود، نه اينکه براي ارتقاي موقعيت خود از مسير ايجاد شکاف در جامعه بخواهد آب را گل آلود کرده و بهره ببرد.

وي افزود: امروز که با همت بلند امت اسلامي ايران اين مردم بزرگوار از خودگذشته که هرگاه جامعه و کشور به آنها نياز داشت حاضر بودند، جمهوري اسلامي شکل گرفته، حال بر سر اينکه چه کسي وکيل و وزير و رياست جمهور شود همه چيز اين مردم را به بازار حراج برديم و هنوز هم رها نکرديم.

وي پرسيد:عزيزان در کجاي دنيا سالي يک بار مردم تصميم مي گيرند؟ کجاي دنيا دموکراسي مانند ايران را دارد، ولي ما گاهي براي منافع شخصي و حب و بغض هاي گروهي از هر دو طرف آنقدر اين جامعه متحد را مي کشيم که دوتکه شود. چرا فکر نمي کنيم؟

وي گفت:بزرگاني که بايد باعث وحدت باشند؛ عزيزاني که سابقه طولاني در انقلاب داريد امروز روز انسجام است. هر چه پيش آمد ولو حق با شما هم باشد ولي نظام بالاتر است از رياست جمهوري، وزارت و وکالت. مگر سخن مولا را در خطبه شقشقيه نديده و نخوانده ايد که فرمود ديدم که شکيبايي در آن حالت خردمندانه تر است و من طريق شکيبايي گزيدم در حالي که به مانند کسي بودم که خار در چشم و استخواني در گلو مانده باشد، صبر کردم.

نماينده محمودآباد افزود: باز تکرار مي کنم که مجلس بالاترين مقامي است که در اين مملکت وجود دارد. مجلس اگر راي داد و شوراي نگهبان هم آن را پذيرفت هيچ کس حق ندارد يک کلمه راجع به آن بگويد. من نمي گويم راي خودش را نگويد. بگويد. راي خودش را بگويد. اما اگر بخواهد فساد کند به مردم بگويد که... يک همچو آدمي تحت تعقيب مفسد في الارض بايد قرار بگيرد.

وي ادامه داد: با تمام قداست بدون اينکه ملاحظه يي از احدي و از مقامي بشود مجلس بايد مسائل را طرح بکند و رد و بدل و انتقاد صحيح بدون جار و جنجال و بدون هياهو مسائل را بگويد و کسي که مخالف است مخالفت خودش را بدون هياهو بگويد. آنکه موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگويد. بعد راي بگيرند. وقتي راي را گرفتند و اکثريت راي داد و بعد هم برده شده پيش شوراي نگهبان و آنها هم آن را صحيح دانستند اين به معناي آن است که راي را مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسي ندانستند. اگر بعدها بخواهند شيطنت بکنند اين شيطنت ها از مبادي غضب و از مبادي فساد بيرون مي آيد.    ©2013 APG.ir