تعداد بازدید: 2232

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 13 مهر 1388-0:0

نايبان جديد امام زمان آملي هستند!

مدعيان دروغين نائب امام زمان (ع ) در آمل دستگير شدند.


بنا بر خبر irib اين مدعيان زن وشوهري بودند كه خود را نائب امام زمان معرفي و از مردم كلاهبرداري مي كردند.

مدتي است  که در استان فعاليت هاي عوامل سودجو كه ازاحساسات اعتقادي مردم سو استفاده مي كنند،رو به افزايش نهاده است.    ©2013 APG.ir