تعداد بازدید: 2515

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 13 مهر 1388-0:0

کردانِ محقق

 گفته مي شود علي کردان قرار است به مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري برود.


پيش از اين محمدرضا ذاکراصفهاني سرپرستي اين مرکز را برعهده داشت.

پيش تر گفته مي شد که علي کردان معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي احمدي نژاد مي شود که ابراهيم عزيزي به اين سمت رسيد.

شايعه حضور کردان به سمت معاون برنامه ريزي رييس جمهوري با مخالفت برخي اصولگرايان منتقد دولت از جمله گروه احمد توکلي مواجه شده بود.

در همين زمينه asriran نوشت:در حالی که اطلاعات موثق حاکی از قطعیت حکم محمود احمدی نژاد برای علی کردان جهت تصدی پست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بود، به ناگاه خبر رسید که ابراهیم عزیزی این معاونت استراتژیک را عهده دار شده و کردان، برغم آنکه عضو حلقه نزدیکان رییس جمهور است و حامیانی مانند رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری دارد، از رسیدن به این مقام بازمانده است.

 انصراف رییس جمهور از تصمیم خود در کنار گذاشتن کردان به افشای نامه ای مربوط می شود که ذیل آن را کردان پاراف کرده و به برخی از کارکنان زیر مجموعه اش در ریاست جمهوری عنوان "سگ" داده و به آنها توهین کرده بود.

در پی انتشار تصویر این نامه که دستخط کردان نیز زیر آن دیده می شد، بسیاری از منتقدان خطاب به احمدی نژاد نوشتند که آیا این است معنای اصولگرایی مدنظر شما؟

در چنین وضعیتی، رییس جمهور تصمیمی اصولگرایانه گرفت و علیرغم روابط نزدیک اش با کردان نام او را به دلیل توهین به کارمندان از صدر مهم ترین معاونت ریاست جمهوری خط زد.

این حرکت احمدی نژاد که به دلیل جایگاه ویژه کردان حرکت تبلیغاتی هم بر روی آن نشد، به مذاق برخی از حامیان پروپا قرص کردان در دولت خوش نیامد به گونه ای که یکی از مقامات ارشد دولت در این باره با احمدی نژاد بگو مگو داشته و در جلسه هیات دولت شرکت نکرده است.

با این حال ، احمدی نژاد بر تصمیمی که گرفته بود استوار ماند و در تنبیه یکی از نزدیک ترین یارانش تردید نکرد.


  • شنبه 18 مهر 1388-0:0

    توانمندي عملي كردان در حد بالايي است اما در مورد سمتهاي ايشان ظاهرا سايت شما بيش از خود كردان در تقلا است و در مازندراني بودن سنگ تمام مي گزارد


    ©2013 APG.ir