تعداد بازدید: 2983

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 14 مهر 1388-0:0

منتقمی به تهران رسيد

گفته مي شود بهروز منتقمي-مديرکل اسبق تربيت بدني مازندران- مديرکل تربيت بدني استان تهران مي شود.


بر اساس خبر رسيده به مازندنومه اداره کل تربیت بدنی استان تهران طی روزهای آینده شاهد مراسم معارفه مدیرکل جدید خواهدبود.

 . بهروزمنتقمی ازمدیران باسابقه در سازمان تربیت بدنی است که مدیریت اداره کل تربیت بدنی استان های مازندران و اصفهان و مدیریت توسعه ورزشهای روستائی کشور را در کارنامه خود دارد.

وي نامزد انتخابات مجلس هفتم از حوزه نوشهر وچالوس بود.

 با انتصاب منتقمی در تهران و رجبی وندچالی درمازندران این استان ها اولین تغییرات استانی علی سعیدلو خواهند بود.    ©2013 APG.ir