تعداد بازدید: 2459

توصیه به دیگران 1

جمعه 17 مهر 1388-0:0

سخنگو ، معاون مي شود

حسن قشقاوي-سخنگوي وزارت خارجه-معاون امور ‌كنسولي ،مجلس و امور ايرانيان وزارت خارجه مي شود.


 حسن قشقاوي-ديپلمات مازندراني و نماينده اسبق مجلس-كه سخنگويي دستگاه ديپلماسي را بر عهده دارد ،‌به زودي كار سخت و پر استرس سخنگويي را به فرد ديگري خواهد داد و معاون امور ‌كنسولي ،مجلس و امور ايرانيان وزارت خارجه مي شود.


به نوشته asriran قشقاوي كه قرار است در چهار سال آينده ،‌روابط دستگاه ديپلماسي و قوه مققنه را تنظيم كند ،‌ در دوره هاي چهارم و ششم ،‌نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده و به خوبي بر مناسبات دروني پارلمان آشناست.


قشقاوي همچنين سفير ايران در قزاقستان و سوئد نيز بوده است و به لحاظ حضورش در سوئد كه يكي از كشورهايي است كه ايرانيان زيادي در آن حضور دارند ،‌ در مسائل خاص ايرانيان خارج كشور نيز تجربه كاري دارد ؛‌تجربه اي كه مي تواند در معاونت جديد به كارش آيد به ويژه آن كه سياست اعلامي جمهوري اسلامي تعميق ارتباطات با ايرانيان خارج كشور است.    ©2013 APG.ir