تعداد بازدید: 3665

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 21 مهر 1388-0:0

شهرداري به مثابه ميدان مين

 رئيس شوراي اسلامي شهر آمل گفت:فعالیت در شهرداری مثل حضور در میدان مین است!


 رئيس شوراي اسلامي شهر آمل گفت: كاركردن در اين برهه از زمان در شهرداري هنر مي خواهد و حضور در ميدان شهرداري به جهت وضعيت اقتصادي ، به مثابه حضور در ميدان مين است.

محمد پژومان ادامه داد: مردم آمل به جهت نبودن امكانات درماني كافي به شهرهاي همجوار و يا حتي تهران مراجعه مي كنند.

به نوشته isna پژومان افزود : تغيير و تحول ايجاد شده در شهر براي همه شهروندان بسيار ملموس است و با انتخاب شهردار توانمند(حسين عليزاده) در كنار اعضاي شورا حركتهاي خوبي را در سطح شهر شروع شده است.

وي افزود : كاركردن در اين برهه از زمان در شهرداري هنر مي خواهد و حضور در ميدان شهرداري به جهت وضعيت اقتصادي ، به مثابه حضور در ميدان مين است و نيازمند كمك و استفاده از نقطه نظرات شهروندان براي ارتقاء سطح فرهنگي و اجتماعي شهر هستيم .    ©2013 APG.ir