تعداد بازدید: 2341

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 29 مهر 1388-0:0

يک ديدار و چند پرسش

در حاشيه ديدار مهندس موسوي وسيد محمدخاتمي - يادداشتي از دکتر سيف الرضا شهابي،بابل


آقايان سيد محمد خاتمي و مهندس مير حسين موسوي در ديداري دوستانه كه با يكديگر داشتند بر اجراي دقيق قانون اساسي تاكيد كردند. به نظر اين جانب بايد از موضع مشترك اين دو استقبال كرد،ليكن اولين سئوالي كه در ذهن طرفداران و مخالفان اين دو رجل سياسي مطرح مي شود اين است كه آيا تمام قانون اساسي از جمله ولايت فقيه را قبول دارند و يا بخش هائي از آن مورد قبول است ؟و در صورت پاسخ مثبت به قبول تماميت قانون اساسي سئوال دوم اين است كه آيا برخوردي كه بعد از انتخابات توسط نامبردگان انجام گرفت درچارچوپ قانون اساسي وقبول ولايت فقيه بود يا در تقابل آن قرار داشت؟

     به نظر من به عنوان شخصي شاهد برحوادث و رويدادهاي بعد از انتخابات و به دور از هر جناح و دسته اي بايد عرض كنم مواضعي كه آقايان خاتمي و موسوي بعداز انتخابات اتخاذ كردند خصوصا مواضعي كه بعدازصحبت هاي مقام رهبري در نماز جمعه بيست ونهم خردادماه،گرفتند در چارچوپ قانون اساسي قرار نداشت.

 اگر اينان واقعا به تماميت قانون اساسي معتقد و پايبند هستند گفتار و رفتار و اطلاعيه هاي منتشره توسط نامبردگان اين گونه نبود .

اگر اين عزيزان همان گونه كه اعلام كردند به قانون اساسي متعهدند بهتر بود بعداز نماز جمعه مزبور با صدور بيانيه اي ضمن بيان انتقادات از انتخابات اعلام مي كردند با تمام حرف ها و حديث هائي كه در متن و حاشيه انتخابات وجود دارد به احترام قانون اساسي نتيجه را مي پذيرند و مردم را فرا مي خواندند براي انتخابات هاي بعدي.

      اين جانب در يادداشتي در همين سايت در روز سوم تير امسال و ده روز بعد انتخابات(با عنوان راهكارپيش روي مهندس موسوي) متذكر شدم بهترين گزينه در پيش روي مهندس، قبول انتقادي انتخابات است و اگر تصميم دارد به فعاليت هاي سياسي ادامه بدهد تشكيل حزب با مرامنامه و هويت وعضوگيري و آمادگي براي انتخابات هاي بعدي از ملزومات فعاليت سياسي است.

      در انتخابات رياست جمهوري سال 2000 آمريكا با همه حرف و حديث هائي كه در مورد نتيجه انتخابات وجود داشت مع الوصف  الگور  از حزب دمكرات نتيجه را به اكراه پذيرفت و دمكرات ها مهيا شدند براي انتخابات رياست جمهوري در سال 2004.

 در آن سال هم  جان كري دمكرات نتوانست راي بياورد و دمكرات ها با هوشياري به مبارزه در چارچوپ قانون ادامه دادند و   اوباما  را وارد صحنه انتخاباتي سال 2008 كردند و شكستي سخت به جمهوريخواهان وارد ساختند .

در ايران هم در انتخابات سال 1376 اصولگرايان نتيجه انتخابات رابه جناح مقابل واگذار كردند و در 4 سال بعد هم موفق نشدند تا اين كه در سال 1384 به موفقيت دست پيدا كردند .آقاي موسوي و تيم همراهش مي توانستند مشابه انتخابات هاي فوق و بسيار بهتردر انتخابات هاي بعدي از جمله :انتخابات رياست جمهوري در 4 سال ديگر ظاهر شوند و هيچ گونه حساسيتي به وجود نياورند  وليكن از آن جائي كه سياستمداران كشور ما مانند اقتصاددانان بسيار عجول هستند و مي خواهند همان اول به نتيجه مطلوب و دلخواه دست پيداكنند لذا حركاتي ظهور و بروز مي كنند كه نتيجه عكس مي دهد .

     اكنون طرفداران ومخالفان مهندس اين حق را دارند كه از مهندس سئوال كنند آيا اعلام اجراي قانون اساسي در اين مقطع به خاطرخوف از دستگيري است و يا يك تاكتيك  ويا بيان واقعيت؟

     اگر ناشي از ترس است كه طبيعي است سياستمداران ترسو فاقد امتياز رهبري هستند و اي كاش قبل از هر حركتي عواقب آن را در نظر مي گرفتند و اين همه بيانيه نمي دادن.د

     اگر تاكتيك است قطعا گروه هاي مخالف او اظهاراتش را تحليل مي كنند و انتظاراتي از مهندس دارند كه اگر اجرا نكند ماهيت اظهارات روشن مي شود.

     و بالاخره اگر واقعا"  قانون اساسي با همه ابعادش را قبول دارد بايد راهي صحيح و منطقي براي اصلاح جامعه بر دارد.    ©2013 APG.ir