تعداد بازدید: 2601

توصیه به دیگران 1

جمعه 27 آذر 1388-0:0

دشت ُمرد؛ حالا ديگر كلارشهر

کلاردشت؛بهشت بساز و بفروش هاشده است.


 كلاردشت كه روزگاري از آن به‌عنوان قطعه‌اي از بهشت ياد مي‌شد اكنون مدت‌هاست به بهشت بسازو بفروش‌ها تبديل شده است.


كساني كه هر از گاهي به اين بخش از طبيعت زيباي شمال سفر مي‌كنند در هر سفر خود شاهد ساخت و سازهاي تازه و گسترده در اين منطقه‌اند. اين ساخت وساز‌ها گرچه براي دلالان و بورس بازان زمين سودهاي نجومي به ارمغان آورده اما در اين ميان سهم ساكنان اصلي و بوميان كلاردشت جز مشكل و دردسر چيز ديگري نبوده است؛

تا آنجا كه امروز نبود سيستم فاضلاب و كمبود آب آشاميدني از معضلات اساسي كلاردشت محسوب مي‌شود.اين مشكلات، علي لاريجاني- رئيس مجلس شوراي اسلامي- را بر آن داشت تا مرداد ماه سال گذشته به‌طور ويژه از كلاردشت ديدار كند.

رئيس قوه مقننه پس از اين ديدار و مشاهده تخريب‌ها،  طي تماسي با استاندار مازندران ضرورت تشكيل كارگروه ويژه‌اي با عنوان توسعه كلاردشت را خاطرنشان ساخت با اين رويكرد كه اين كارگروه بتواند براي مشكلات و نابساماني‌هاي منطقه چاره‌اي بينديشد.

كوروش برارپور،  مدير تشكل مردمي بنياد توسعه پايدار كلاردشت با بيان اين مطلب مي‌افزايد: وقتي رئيس مجلس، تخريب جنگل‌ها و محيط‌زيست را ديد بر ضرورت تشكيل كارگروه توسعه كلاردشت با مسئوليت مستقيم استاندار مازندران تاكيد كرد. كارگروهي كه دبيري آن را فرماندار چالوس عهده‌دار است.

برارپور اما ضمن انتقاد از عملكرد اين كارگروه خاطرنشان مي‌سازد: با آنكه اين كارگروه براي رفع مشكلات تشكيل شده است اما در جلسه‌اي كه در تاريخ 29/4/88 در شهرداري كلاردشت تشكيل مي‌شود تصميمي گرفته مي‌شود كه نه‌تنها گرهي از مشكلات باز نمي‌كند كه بر معضلات موجود دامن مي‌زند.

در بندي از صورتجلسه اين جلسه آمده است:« به‌منظور توسعه سريع‌تر كلاردشت و برون رفت از بن‌بست با احداث راه ارتباطي كلاردشت به طالقان موافقت مي‌شود. لازم به توضيح است فرمانداري چالوس با مساعدت معاون محترم امور عمراني مازندران تا حصول نتيجه نهايي مراحل را پيگيري و اقدام نمايد.

مديران كل منابع طبيعي و راه‌و‌ترابري و محيط‌زيست استان مازندران موظفند جهت تحقق پروژه احداث راه ارتباطي كلاردشت به طالقان همكاري ويژه و مساعدت لازم را با فرمانداري چالوس مبذول دارند.»

تصميمات محفلي نه علمي

وي اساسي‌ترين چالش‌هاي كلاردشت را كمبود آب آشاميدني سالم، تخريب محيط‌زيست،  ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و فقدان زيرساخت‌هاي توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي عنوان مي‌كند ومي‌افزايد: درحالي‌كه ما در كلاردشت اين مشكلات را داريم در اين كارگروه به مسائلي پرداخته مي‌شود كه يا اساسي نيستند يا اگر به اين مسائل پرداخته مي‌شود بيشتر جنبه نمايشي دارد كه معمولا به حل مشكل منجر نمي‌شود.

به همين دليل است كه از زمان بازديد رئيس مجلس و دستور ايشان مبني بر تشكيل كارگروه و پيگيري مشكلات ؛ هنوز نه مشكل آب برطرف شده نه تخريب‌ها متوقف شده است. اين ناشي از آن است كه اين كارگروه نگاهي علمي به مسائل ندارد و از صاحب‌نظران دانشگاهي استفاده نمي‌كند.

اين فعال زيست‌محيطي‌تصريح مي‌كند: با وجود پيشنهاد اينجانب و ساير دانشگاهيان براي القاي نگاه علمي به كارگروه توسعه كه توسط رئيس مجلس شكل گرفته،  استاندار توجهي به اين پيشنهاد نكرد.

پيامد اين بي‌توجهي اين شد كه در كارگروه مسائلي نظير راه ارتباطي كلاردشت- طالقان مطرح شود كه هيچ‌گونه پيشينه كارشناسي و عقبه علمي ندارد؛كارگروه تصميماتي مي‌گيرد كه مبناي علمي ندارد؛مثلا ايجاد راه موصلاتي كلاردشت به طالقان، يك پروژه ملي است كه بايد در مجلس و دولت به تصويب برسد بعد اجرا كنند نه اينكه مديران جز، سرخود به‌عنوان مديران استاني چنين تصميماتي بگيرند.

برارپور در ادامه مي‌گويد: پيشنهادهاي اين چنين بيشتر منبعث از بحث‌هاي محفلي است نه برخاسته از كاركارشناسي و علمي.‌تصميمي مي‌گيرند اما اينكه چه پيامدهايي دارد به‌دنبال درك و تشخيص آن نيستند.

پيامدهاي احداث جاده

وي در باره تبعات ساخت اين راه مي‌گويد: ارتفاعات مرجيكش و ارتفاعات حصارچال كلاردشت حدود 4هزار متر است. در اين ارتفاع به‌دليل خشن بودن بيش از حد طبيعت،  فولاد دچار واپاشي مي‌شود چه برسد به آسفالت.

حال سؤال اين است كه چه كاركارشناسي انجام شده كه آسفالت در آن دماي منهاي 40‌درجه از هم نپاشد. سؤال ديگر اينكه براي حفظ گونه‌هاي نادر گياهي و جانوري،  يخچال‌هاي طبيعي علم چال و اسپيلت و نيز براي جلوگيري از تخريب بستر رودخانه سردآبرود و ممانعت از آلودگي سرچشمه‌هاي آب آشاميدني مردم كلاردشت چه تدبيري انديشيده‌اند كه به اين تصميم منجر شده كه براي بيرون آوردن كلاردشت از بن بست الزاما بايد طالقان به كلاردشت وصل شود.

مدير تشكل مردمي بنياد توسعه پايدار كلاردشت در ادامه مي‌گويد: نكته قابل تأمل اينكه كلاردشت دچار بن بست مديريتي است نه بن بست ارتباط فيزيكي. بنابراين از مسئولان محلي،  شهرستاني و استاني و كشوري انتظار مي‌رود براي حل مسائل كلاردشت در كارگروه توسعه كه به دستور رئيس محترم مجلس ايجاد شده است از دانشگاهيان بومي و غيربومي استفاده كنند.

برارپور از دست‌هاي پنهان پشت ماجرا خبر مي‌دهد و مي‌گويد: احتمال مي‌رود سناريست و كارگردان پروژه احداث جاده، يكي از شركت‌هاي متولي استخراج سنگ از معادن علم كوه و
تخت سليمان باشد. اخيرا شنيده شده كه اين شركت براي استخراج سنگ‌هاي منطقه تخت سليمان و علم كوه وارد عمل شده است؛

شركتي كه در گذشته وقتي با اعتراضات مردمي نسبت به استخراج سنگ در منطقه مواجه شد براي سرپوش گذاشتن بر فعاليت‌هاي مخرب خود و فراقانون جلوه دادن فعاليت‌هاي شركت مدعي شد سنگ‌هاي استخراج شده را براي تزئين مرقد امام استخراج و مستقيما به تهران حمل مي‌كند درحالي‌كه اين ادعا كذب محض بود.(hamshahri)    ©2013 APG.ir