تعداد بازدید: 2797

توصیه به دیگران 1

شنبه 26 دی 1388-0:0

از سرهنگی تا فرهنگی

 گفته می شود به زودی یک چهره نظامی ، مسئولیت یک نهاد فرهنگی را در يکي از شهرهاي ساحلي استان به عهده می گیرد.


 بنا بر خبر رسيده به مازندنومه رئیس فعلی اداره مذکور یک فرهنگی است که به شدت مغضوب فرماندار اين شهر توریستی قرار گرفته است.

شنيده ها حاکیست برای تصدی این پست ، افراد و شخصیتهای زیادی مطرح بودند که یکی از آنان روحانی بسیجی و دیگری خواهر یک شهید نامدار است.

اما در نهایت به خواست فرماندار و اصل لزوم هماهنگی با فرماندار در نصب مدیران شهرستانی،فرد مورد نظر به اين سمت منصوب خواهد شد.

گفتني است رئیس این اداره ، مديريت فرهنگی دو شهرستان ساحلی را به عهده دارد.    ©2013 APG.ir