تعداد بازدید: 2116

توصیه به دیگران 1

جمعه 9 بهمن 1388-0:0

نظر سنجي تازه مازندنومه

با سپاس از مخاطباني که در نظر سنجي پيشين شرکت کردند،سئوال نظرسنجي جديد در قسمت مربوط (ستون نظرسنجي،کادر سمت چپ سايت)در دسترس قرار گرفته است.


در سئوال تازه از شما پرسيده ايم:

با توجه به اين که مازندران يکي از قطبهاي کشاورزي کشور است،از شما مي پرسيم:

به عملکرد دولت نهم و دهم در بخش کشاورزي(به ويژه حوزه برنج و مرکبات)چه نمره اي مي دهيد؟

گزينه هاي هم به صورت عددي در ذيل پرسش آمده است:

-زير صفر

-5 تا 0

-10 تا 5

-15 تا 10

-20 تا 15

اما در پرسش قبلي از شما پرسيده بوديم:

مي خواهيم بدانيم چند درصد از بازديدکنندگان سايتهاي اينترنتي و اين پايگاه،از وضعيت حقوق و مزاياي خود رضايت دارند؛بنابراين از شما مي پرسيم:
 
آيا ازوضعيت حقوق و دستمزد خود رضايت داريد؟

235 نفر از مخاطبان به اين سئوال پاسخ دادند که نتايج زير به دست آمد:

بيشترين تعداد پاسخ گويان(118 نفر،نيمي از شرکت کنندگان در نظرسنجي) اعلان داشتند به هيچ وجه از وضعيت حقوق و دستمزدشان راضي نيستند.

اما 27 درصد کاربران(63 نفر) پاسخ دادند:به نسبت از دريافتي هاي شان رضايت دارند.

فقط 6 درصد پاسخ گويان(15 نفر) اعلام کردند که از وضعيت حقوقي شان خيلي رضايت دارند.

بر اساس اين پاسخ ها مي توان نتيجه گرفت:

الف:83 درصد از کاربران ما شاغلند.

ب-50 درصد شاغلاني که از اينترنت استفاده مي کنند،حقوق متناسب با فعاليت و تحصيل خود را دريافت نمي کنند.

ج-39 نفر(17%) از مخاطبان اين پايگاه اينترنتي هم بيکارند و حقوق بگير نيستند.©2013 APG.ir