تعداد بازدید: 2303

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 22 بهمن 1388-0:0

شاهکار امام

...با اینکه ظرفیت سیاست ورزی نظام اسلامی بسیار بیشتر از وضع کنونی است،اتخاذ برخی سیاست ها و اعمال بعضی روش های نسنجیده موجب شده که در فضای سیاسی کدر و غیراخلاقی کنونی،دایره آزادی های سیاسی و مدنی از برخی تضییقات نابجا رنج ببرد(بیانیه انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران)


انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران به مناسبت 22 بهمن بيانيه اي صادر کرد که نسخه اي از آن را دکتر علي کريمي مله-دبير انجمن- براي مازندنومه ارسال کرده است.متن کامل اين بيانيه در پي آمده است.

 دانشگاهیان گرامی و مردم عزیز ایران؛

 انقلاب اسلامی در ربع پایانی قرن بیستم حرکتی مردمی با پیشتازی و راهبری فقیهی دین باور و سرآغاز حرکتی نوین برای ایرانیان و سرخطی تازه برای جهانیان در راستای استبداد ستیزی و استکبارستیزی، معنویت خواهی، عدالت طلبی، آزادیجویی و هویت سازی نوین بود که آثار و پیامدهای همه جانبه ای در ساحت های زندگی ایرانیان و جهانیان از خود به جای گذاشت.

 تعمق و واکاوی در باره علل چنین پیامدهای ژرفی ما را بدین نکات رهنمون می سازد که اقبال و التزام به دین جامع اسلام و ارائه برداشتی اصیل از آن که سیاست و معیشت، عدالت و آزادی، جمهوریت و حاکمیت ملی، عقلانیت و رحمانیت را به طور توأمان ترکیب نماید که خود مولود ژرف بینی و دورنگری معمار فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بود، و آموزه های محوری استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را به شعور و شعاری همگانی مبدل نماید و اقشار و آحاد گوناگون ملت را به مثابه سرمایه زوال ناپذیر اجتماعی، برای مبارزه بی امان با کلیه مظاهر استبداد، استعباد و استکباربه خدمت گیرد، می تواند ضمن نیل به پیروزی دستاوردهای قابل ملاحظه ای را به همراه آورد.

 این دستاوردها محصول تلاقی اضلاع سه گانه دین، مردم حاضر و رهبری جامع الشرایط و بی بدیل بوده است. انقلاب اسلامی بسان موجود زنده در مسیر حرکت تکاملی خویش با موانع و عوامل قوام بخشی مواجه بوده که شایسته است در آغاز سی و یکمین سال عمر انقلاب در باره آن اندیشه نماییم.

 با تأمل در فراز و فرودهای انقلاب می توان گفت بی تردید کسب استقلال سیاسی عاجل ترین و نمایان ترین دستاوردی است که همه انسانهای منصف و آزاده جهان بدان گواهی می دهند. اما باید توجه داشت که استقلال تمام عیار در گرو قطع پیوندهای یکجانبه اقتصادی و متوازن سازی جریان تولید، واردات و صادرات است که هنوز تا رسیدن بدان فاصله قابل ملاحظه ای وجود دارد و حتی با اتخاذ برخی سیاست های توسعه واردات در سال های اخیر روندی معکوس یافته است.

تحقق این آرمان انقلاب اسلامی در گرو توجه عالمانه تر بدان است. آزادی از دیگر شعارها و ممیزه های انقلاب اسلامی، نشانه اراده ملتی مسلمان برای برخورداری از حقوق و آزادی های مدنی در پرتو تعالیم انسان ساز اسلام بود تا با گذار از رژیم استبدادی پهلوی زیستن در فضایی پویا و مشحون از حق تعیین سرنوشت را تجربه نماید.

 دست یازیدن گروه های برانداز و فاقد وجاهت سیاسی و اجتماعی نزد مردم به نبرد مسلحانه و تحمیل جنگی خانمان برانداز شرایطی را رقم زد تا آنگونه که باید نظام نوپای اسلامی در تأمین این خواست به حق ملت موفق نگردد اما با پایان دوران دفاع مقدس به تدریج روزنه های انبساط سیاسی گشوده تر گردید و اخوت و برادری و هم پذیری جناح های سیاسی، هر چند با نقد و تأمل، به دوران تازه ای از تجربه سیاسی انجامید.

 اما با کمال تأسف با اینکه ظرفیت سیاست ورزی نظام اسلامی بسیار بیشتر از وضع کنونی است اتخاذ برخی سیاست ها و اعمال بعضی روش های نسنجیده موجب گردیده است که در فضای سیاسی کدر و غیراخلاقی کنونی دایره آزادی های سیاسی و مدنی از برخی تضییقات نابجا رنج ببرد، تا اندازه ای که حتی برخی از همراهان صدیق انقلاب و نظام با برچسب هایی نامقبول در محدودیت قرار گیرند و منتقدان و معترضان با براندازان مترادف پنداشته شوند.

 پذیرش حاکمیت مردم در ذیل حاکمیت خداوند در قالب عبارت مرکب جمهوری اسلامی و ایده کانونی میزان رأی ملت است، از شاهکارهای امام خمینی(ره) در عصری بود که دین و دینداران در معرض اتهام جمهوریت زدایی بودند. ثمره این مولود مبارک تشکیل آگاهانه و مختارانه نظام جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات های متعدد در ایران پس از انقلاب است.

این آرمان امام و مردم همواره در برابر دو دریافت معارض قرار داشته است: نخست مردم ناباوران واپسگرایی که با پناه گرفتن در پشت سنگر دیانت، حاکمیت الله و اسلامیت را معارض جمهوریت می دانسته و رأی مردم را زینتی و اقدامی تاکتیکی معرفی می نمایند و دسته دیگر مستبدان و دیکتاتورصفت هایی که حاکمیت آراده و آگاهی ملی را مغایر منافع خویش دانسته و همواره فراروی اعمال آن مانع سازی می کردند و می کنند.

 امام با برداشتی نوین از اسلام هر دو باور را نفی و شالوده جمهوری اسلامی را بنیان نهاد و آن را ضامن تعالی این جهانی و سعادت آن جهانی ایرانیان معرفی کرد. اینک باید هوشیار بود تا باورمندان نهفته آن دو گروه سربرنیاورند و مقدمات به حاشیه رانی مردم را تمهید ننمایند. سرانجام اینکه انقلاب اسلامی منادی پایه ریزی جامعه ای اخلاقی بر مدار اسلام بود تا همگان در جهان سیاست ورزی قدرت محور، اخلاق گریز و معنویت ستیز شاهد وزیدن شمیم روح نواز سیاست ورزی اخلاق گرای دینی باشند که در آن انسان ارج و حرمت می یابد، قدرت جز برای اقامه حق و ابطال باطل استقرار نمی یابد، مسابقه خدمت به مردم بر هر تلاش دیگری سایه می افکند، برادری و تعاون دینی جانشین تخاصم سیاسی می گردد و منتقدان و ناصحان بر ستایشگران قدرت پیشی می گیرند.

 اما با کمال تأسف باید گفت آتشفشان سوزنده سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی، توفان های تهمت و دروغ، سیلاب های ویرانگر کینه توزی و بی ارج سازی هر ندا و صدای مخالف و منتقد و خلاصه آنچه در فراخنای جامعه می می گذرد با مضامین دینی و آموزه های انقلابی فاصله فاحشی را می نمایاند و البته چنین وضعیتی رسالت ناتمام انقلابی همه فرزندان امام را گوشزد می کند که با حضور مستمر در صحنه های سیاسی و اجتماعی عزم خویش را برای تصحیح نقائص به کار گیرند و بر زنده و بالنده بودن خط و راه امام صحه گذارند.

 از این رو لازم است کلیه دانشگاهیان همانند سالهای گذشته علی رغم برخی نقدها بر کارنامه انقلاب اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت نموده و وفاداری خویش به آرمانهای امام و رهبری، التزام به کلیه اصول قانون اساسی از جمله اصول ناظر به ولایت فقیه و حاکمیت مردم و پاسداشت استقلال و آزادی را به نمایش بگذارند و از این راه اندکی از تعهد خود را نسبت به شهیدان استوار و همیشه جاوید راه آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی ادا نمایند.

 والسلام علی من اتبع الهدی

 انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران


  • پنجشنبه 22 بهمن 1388-0:0

    باز که دو پهلو بیانیه دادید که نوکرتم ؟؟ التزام به ولایت فقیه یعنی پذیرش قانون و دولت قانونی؟


    ©2013 APG.ir