تعداد بازدید: 2531

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 27 بهمن 1388-0:0

چالش هاي 89

عضو كمیسیون تلفیق مجلس گفت:چالش برانگیزترین موضوعات در بررسی لایحه بودجه 89 كسری بودجه‏، قیمت نفت در بودجه شركت‌های دولتی و درآمد ناشی از اجرای هدفمند كردن یارانه‌هاست.


نماینده ساری  از حضور ابراهیم عزیزی معاون رئیس‌جمهور در جلسه کميسيون تلفيق خبر داد و گفت: معاون راهبردی و برنامه‌ریزی آقای احمدی‌نژاد در مورد بودجه 89 شاخص‌های بودجه عمومی و خصوصی، بودجه بانك‌ها و شركت‌های دولتی، جهت‌گیری كلی بودجه در ارتقای بهره‌وری نیروی كار و گسترش عدالت اجتماعی، كاهش فاصله طبقاتی، توسعه رقابت و بهبود كسب و كار در بودجه، كاهش مصرف هزینه و گسترش كمی و كیفی نظام تامین اجتماعی، تمركز زدایی و ارتقای سطح اداری و سالم سازی اداری، تقویت قانون گریزی، انضباط اجتماعی و رعایت قناعت در بودجه، ارتقای كیفیت در تولید و رشد 31 درصدی بودجه نسبت به عملكرد سال 88 و سهم فعالیت‌های مختلف و میزان رشدشان مسایلی را مطرح كرد.

وی در پاسخ به سوالی كه به تعداد مخالفان و موافقان هر پیشنهاد در مذاكرات كمیسیون تلفیق كه در آیین‌نامه این كمیسیون مصوب شده است، اشاره داشت گفت: در مورد كلیات، سه نفر مخالف و سه نفر موافق به مدت 5 دقیقه و در مورد پیشنهاداتی كه مربوط به مواد و ردیف‌های بودجه است، یك نفر مخالف و یك نفر موافق به مدت سه دقیقه می‌تواند صحبت كنند.

این عضو كمیسیون تلفیق، چالش برانگیزترین موضوعات در بررسی لایحه بودجه 89 را كسری بودجه‏، قیمت نفت در بودجه شركت‌های دولتی و درآمد ناشی از اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها دانست.

به گفته یوسف‌نژاد جلسات كمیسیون تلفیق در دو شیفت صبح و عصر برگزار خواهد شد و ممكن است در شیفت شب نیز تمدید شود.(ilna)    ©2013 APG.ir