تعداد بازدید: 2286

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 29 بهمن 1388-0:0

پيشگام در سوادآموزي

مدیرکل نهضت سوادآموزی استان مازندران با یک ساعت تاخیر در مراسم جشن شکرگزاری پایان بی سوادی شهرستان قائمشهر حاضر شد!


 به گزارش خبرنگار مازندنومه از قائم شهر هادی ابراهیمی-معاون سياسي،امنيتي استاندار مازندران- در جشن پایان بی سوادی شهرستان قائمشهر گفت : انقلاب اسلامی رنسانس عظیمی را در ابعاد فکری و فرهنگی هم در حوزه داخلی و هم بین الملل از خود بر جای گذاشته است .

 وی افزود: با نگرش در حوزه فرهنگ که امام به انقلاب داشتند شاهد یک تفاوت در این انقلاب با سایر انقلاب های دنیا هستیم .

هادی ابراهیمی تصریح کرد: شاید خاستگاه معرفتی و فکری و ماهوی بسیاری از انقلاب ها در بعد اقتصادی و نگرش های مادی گرایانه و ماتریالیستی نظام های سیاسی بوده اما خاستگاه و مبنای انقلاب اسلامی ایران بر بنیان های فرهنگی استوار است و این وجه تمایز این انقلاب باسایر انقلاب های دنیاست .

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران تصریح کرد: انقلاب اسلامی در فقر فرهنگی ظهور پیدا کرد تا رشد فکری کشورها و به خصوص کشورمان ایران را به همراه داشته باشد.

 ابراهیمی گفت: انقلاب اسلامی با مولفه های فرهنگی ، جهل و بی سوادی و بی خبری را از جامعه ظلمت زده آن روز برداشت و روشنایی و معرفت به جامعه عرضه کرد.

 وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بصیرت انقلابی و تعهد دینی جامعه را افزایش داد اظهار داشت : امام با نگاه فرهنگی که به انقلاب داشتند ، فرمودند « ایران را مدرسه کنیم » .

 ابراهیمی افزود: سازمان نهضت سوادآموزی رستاخیز فکری و معرفتی را به فرمان امام در سه دهه انقلاب اجرا کرد و امروز در دهه چهارم انقلاب جشن شکرگزاری پایان بی سوادی را برگزار می کنیم و سجده شکر به جای می آوریم .

 قائم مقام سازمان نهضت سوادآموزی کشور هم گفت: مازندران در عرصه سوادآموزی پیشگام است.

به گزراش مازندنومه وطنی در مراسم جشن شکرگزاری پایان بی سوادی شهرستان قائمشهر گفت: ما باید بصیرت داشته باشیم و با دانایی در مقابل سد دشمنان بایستیم.

 وطنی با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال شاهد پایان بی سوادی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور بودیم اظهار داشت : 15 هزار روستا و یکصد شهر در کل کشور پایان بی سوادی را جشن گرفتند.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به قابلیت های فرهنگی که در استان مازندران وجود دارد این استان نسبت به سایر استان ها در امر سوادآموزی پیشقدم است.

 قائم مقام سازمان نهضت سوادآموزی کشور با اشاره به اینکه در استان مازندران 2 برابر برنامه چهارم توسعه فعالیت صورت گرفته است تصریح کرد: چنانچه مسئولان استان تصمیم جدی برای ریشه کن کردن بی سوادی داشته باشند مازندران این قابلیت را دارد که در پایان سال 90 به این مهم دست یابد.

 گفتني است مدیرکل نهضت سوادآموزی استان مازندران با یک ساعت تاخیر در مراسم حاضر شد.


 • جمعه 30 بهمن 1388-0:0

  ارادطمنديم!!ماشا الله به عین حمه باصواد!

  • حامی میرحسینپاسخ به این دیدگاه 0 0
   جمعه 30 بهمن 1388-0:0

   مدرک نشانه سواد نیست. بی سوادی نه تنها در مازندران بلکه در کشور موج می زند.


   ©2013 APG.ir