تعداد بازدید: 2235

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 17 اسفند 1388-0:0

شوراي پرشور!

جلسه شوراي شهر ساري اين گونه گذشت:هر يك از اعضا سعي مي‌كردند با تلفن همراه صحبت كنند-شهردار نيامد و طرح ها مطرح نشد-اعضاي شورا بايد با نيروهاي دست چندم شهرداري صحبت كنند-ميله گردي كه براي پروژه پل ميدان خزر استفاده شده،در لجن است!


 دويست و چهل و پنجمين جلسه شوراي شهر بدون حضور رئيس شوراي شهر و شهردار در سالن جلسات شوراي شهر يكشنبه شب برگزار شد.


در اين نشست كه اصلاً به نشست علني شوراي شهر شبيه نبود هر يك از اعضا سعي مي‌كردند با تلفن همراه صحبت كنند و در برخي از موارد به صورت دو نفره نشست غيرعلني تشكيل دهند.


سيدعلي بهروش يك عضو شورا كه به قول خودش 10 موضوع اولويت‌دار را براي بحث در نشست شوراي شهر آماده كرده بود، اعلام كرد: چون شهردار نيامد هيچ كدام شان را مطرح نمي‌كنم.


وي درباره بودجه پيشنهادي سال آينده گفت: شايد بدون وام و تسهيلات به بودجه 80 ميليارد توماني سال آينده برسيم.


سيد جمال باقري ديگر عضو شوراي شهر ساري با تاكيد بر اينكه از جذب نيروي قراردادي بي‌اطلاعيم، تصريح كرد: شهرداري بايد اعلام كند كه اين نيروها به كجا رفتند و در كجا مشغول به كار شدند.


وي بيان داشت: بر اساس اطلاع كسب شده، دريافت شد كه بسياري از نيروها با ارتباطات به سر كار آمدند و به عنوان نيروهاي قراردادي در شهرداري مشغول به كار شدند.


باقري با يادآوري اين نكته كه مزاياي كاركنان قراردادي از 25 ميليون تومان سال 88 به 250 ميليون تومان در سال 89 پيشنهاد شده است، خاطرنشان كرد: بايد براي شورا مشخص شود كه اين افزايش براي چيست.


وي درباره پروژه اندخورا كه شامل تملك براي تعريض بوده است، افزود: در اين مورد اعضاي شورا اتحاد نظر داشتند كه هنوز عملي نشده است.


باقري درباره عدم حضور مسئولان دست اول شورا در شوراي شهر گفت: ما بايد با نيروهاي دست چندم شهرداري صحبت كنيم كه نبايد اينگونه باشد.


محمد دامادي يك عضو ديگر شوراي شهر نيز درباره پروژه پل ميدان خزر افزود: پيمانكار اين پروژه بايد با حضور در شوراي شهر درباره كيفيت اجراي اين طرح توضيح دهد.


وي اعلام كرد: ميله گردي كه قرار بود براي اين پروژه استفاده شود در لجن است كه از نظر فني اشكال دارد.
دامادي تصريح كرد: مشاور بايد كيفيت اجراي كار را ضمانت كند كه اين مسئله مورد تاكيد اعضاي شوراي شهر است.


وي خواستار اولويت‌بندي پروژه‌هاي عمراني شهرداري ساري شد.


نادعلي رمضانپور نيز كه سخنگويي شوراي شهر را بر عهده دارد، تصريح كرد: سازمان عمران شهرداري‌ ساري به شركتي كه چند ماه از حسابرسي اين كار گذشته است، بدهكار است و اعلام مي‌كند كه از مهر ماه كارش به اتمام رسيد ولي طلبم دريافت نشد.


farsnews با نقل خبر بالا ادامه داد:خوانندگان اين خبر خود متوجه و آگاهند كه در يك جلسه دو ساعته از همه چيز به غير از بحث بودجه كه از رويكردهاي اين نشست در تعيين بودجه سال آينده شهرداري ساري بود، صحبت شود.
رياست اين جلسه در غياب رئيس شورا با صالحي نيا نايب رئيس شورا بود.    ©2013 APG.ir