تعداد بازدید: 2238

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 20 اسفند 1388-0:0

خانه تکاني سياسي

با تثبيت موقعيت هادي ابراهيمي در استانداري،تغييرات مديريتي و سياسي استان مازندران به زودي کليد مي خورد.


گفته می شودبه زودی علی قاسمی -فرماندار محمودآباد- به عنوان دومین فرماندار فریدون کنار معرفي خواهد شد خواهد شد.

بر اساس خبر رسيده به مازندنومه،امید نیک نژاد به سمت مدیر کل سیاسی انتخابات استانداری مازندران و یا فرماندار جویبار منصوب خواهد شد.

 همچنین حسيني-مدیرکل فعلی سیاسی و انتخابات استانداري- به عنوان فرماندار شهرستان آمل ادامه فعاليت خواهد داد.

بر اساس اين خبر  علي اکبري-فرماندار آمل- هم به استانداری گلستان منتقل می شودتا کنار قناعت که از بستگانش است،مشغول کار شود.

   • شنبه 22 اسفند 1388-0:0

    برادرعزیزآقاهادی ما درانتصابات هیچ نقشی نداره و...


    ©2013 APG.ir