تعداد بازدید: 4676

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 29 فروردين 1389-0:0

نظارت و ارزیابی حلقه مفقوده مدیریت دولتی

... متاسفانه بسياري از قوانین بدون اجرا جایی بهتر از بایگانی ادارات ندارند! (يادداشتي ازایرج نیاز آذری، سردبیر هفته نامه پیام کشاورز )


 دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی به عنوان واحد های صف و ستاد از طرف قانونگذار برای انجام وظایف دولت ایجاد گردیده است و با توجه به وظایف ، مسئولیت هاو منابع در اختیار، هریک از واحد های مذکور ، ملزم به پاسخگویی می باشند .

مدیریت و ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرایند های راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگویی ، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص می کند.

 در این میان مهم آن است که دستگاه های اجرایی نسبت به این موضوع بسیار مهم شناخت پیدا کرده و با برداشت تصویر واحدی از آن، زمینه های لازم را برای رصد برنامه های توسعه و همچنین اخذ بازخورهای لازم از اجرای برنامه ها در جهت بهبود عملکرد و طی مسیر تعالی اتخاذ کنند.

 این موضوع با مطرح شدن بحث چشم انداز بیست ساله کشور و افق تصویر شده در این چشم انداز اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.

با توجه به نقش نظام های مدیریت عملکرد در بهبود و تعالی سازمان ها و تحقق اهداف تعیین شده در چشم انداز توسعه کشور و تکالیف تعیین شده برای دستگاه های اجرایی در فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری است سازمان ها و دستگاه های اجرایی در این زمینه فعالانه تر عمل نمایند (1).

هرساله انبوهی از قانون، بخشنامه، وعده و تعهد توسط مراجع قانونی، سازمان ها و مدیران ابلاغ و اعلام می شود، لیکن نظارت و ارزیابی درستی از آنها نمی شود و متاسفانه بسياري از قوانین بدون اجرا جایی بهتر از بایگانی ادارات ندارند!

 نظارت و ارزیابی باید جدی گرفته شود چرا که در سایه یک سیستم نظارتی کارآمد و علمی است که توسعه محقق می شود و منابع به درستی مصرف می شود.

 در این میان نقش سازمان ها و دستگاه های نظارتی از همه بیشتر و مهم تر است و از سویی مطبوعات و رسانه ها نیز نقش مهمی در نظارت بر تحولات و فعالیت های سازمان ها دارند.

مطبوعات با رصد دقیق برنامه ها و اقدامات می توانند به کمک مسئولان بشتابند و در این زمینه پیشگام باشند.

البته از استانداری به عنوان دستگاه هماهنگی و نظارتی نیز انتظار می رود در جهت نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی منفعلانه و مصلحت جویانه عمل نکند و با تقویت سیستم ارزیابی به کارآمدی دستگاه های اجرایی توجه بیشتری کند.

 تجربه گران سنگ و علمی کشور های توسعه یافته و طراحی مدل های سنجش و ارزیابی که منجر به صدور انواع استاندارد ها وجایزه ها شده فرصت خوبی برای مسئولین می باشد که آنها را به کار گیرند.

پانوشت:

 1- مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی. علاالدین رفیع زاده باقرآبادی و همکارانايميل نويسنده: (payamekeshavarz@yahoo.com)    ©2013 APG.ir