تعداد بازدید: 3700

توصیه به دیگران 1

شنبه 14 شهريور 1383-0:0

كسي پيکر بي جان دلكش را تحويل نمي گيرد

با وجود گذشت چهار روز از مرگ دلكش هنوز هيچ كدام از بستگانش جنازه او را از بيمارستان تحويل نگرفته اند.


عصمت باقرپور پنبه فروش معروف به دلكش چهارشنبه شب گذشته در بيمارستان ايران مهر درگذشت. اما تا به امروز پسرش كه شناسنامه مادر را در اختيار دارد براي تحويل آن به بيمارستان مراجعه نكرده است. البته بيمارستان آمادگي خود را براي تحويل جنازه اعلام داشته است. محمدحسين همافر، رييس مركز موسيقي وزارت ارشاد نيز در تماسي كه دوستان دلكش با او داشته اند پيشنهاد كرده است كه دلكش را در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك بسپارند. اما نزديكان آن مرحوم تا لحظه مخابره اين خبر نتوانسته اند خانواده و پسرش را براي تحويل جسد متقاعد كنند. به گفته دوستان آن مرحوم، پسرش تصميم داشته او را در امامزاده طاهر واقع در كرج دفن كند. او تا امروز به تلفن و مراجعه هاي حضوري هيچ كدام از آشنايان پاسخ نداده است.


    ©2013 APG.ir