تعداد بازدید: 2991

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 16 خرداد 1389-0:0

تكريم ارباب رجوع مورد عنايت ماست

جوابيه اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران به يک خبر مازندنومه؛ هماهنگي و دعوت از خبرنگاران تهراني رأسا ازسوي سازمان متبوع صورت گرفته است.


يک ماه پس از انتشار نامه جمعي از خبرنگاران غرب استان که  به حضور تعدادي خبرنگار از تهران در مراسم افتتاحيه طرح هاي توسعه اي بندر نوشهر اعتراض کرده بودند،جوابيه اي از سوي روابط عمومي بنادر مازندران به دست ما رسيد.در  اين جوابيه آمده:

"مدير مسئول محترم سايت خبري مازندنومه؛باسلام

احتراماً ، درخصوص مطلب مندرج در سايت خبري مازندنومه مورخ 17/2/89 با عنوان "هركه دلش خواست بخواند" كه ازطرف تعدادي ازخبرنگاران محترم به چاپ رسيده، ضمن تعجب، مقتضي است جوابيه ذيل جهت آگاهي و وقوف آن رسانه و اطلاع مخاطبين محترم درج شود.

- روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران بنابه رسالت خودهمچون سنوات گذشته درتاريخ 15/2/89 دربرگزاري مصاحبه مطبوعاتي مديرعامل محترم سازمان بنادر و دريانوردي وهمچنين افتتاحيه پروژه هاي بندر از كليه خبرنگاران محلي مستقردر شهرستان دعوت به عمل آورده و درخصوص دعوت ازخبرنگاران كشوري به اطلاع مي رساند هماهنگي ودعوت از خبرنگاران مذكور رأسا ازسوي سازمان متبوع صورت گرفته است.

- درخصوص اهداي تراول 50 هزار توماني به خبرنگاران كشوري به استحضار مي رساند به هيچ يك ازخبرنگاران كشوري و محلي تراولي پرداخت نشده است و خبرنگاران محترم محلي نيز به خوبي واقفندكه اين اداره كل ازهرگونه تبعيض دربين اصحاب محترم رسانه اجتناب مي ورزد.

- علت به تأخير افتادن جلسه مطبوعاتي صرفاًبه دليل طولاني شدن جلسه هيأت عامل محترم سازمان بنادر و دريانوردي بوده كه به ميزباني بندر نوشهر برگزار و بلافاصله پس از خاتمه يافتن جلسه نشست مطبوعاتي آغاز گرديد. 

 -همانطوري كه اصحاب محترم رسانه مستحضرند ميزگرد نشست مطبوعاتي با مدير عامل محترم سازمان بنادر به گونه اي ترتيب داده شده بود كه امكان استقرار خبرنگاران محلي وكشوري فراهم گردد.

 - احترام وتكريم ارباب رجوع موردعنايت آحادكاركنان اداره كل بوده واين اطمينان حاصل مي باشد كه درجريان مراسم مذكور، احدي ازخبرنگاران موردبي احترامي قرار نگرفته و هدف مشترك اين اداره كل واصحاب رسانه انتشارخبر افزايش توان عملياتي اداره كل كه بعنوان هويت شهر بندري نوشهر و مهمترين مركز تجاري و زمينه ساز توسعه همه جانبه استان (خصوصاً غرب استان) مي باشدبوده است.

 جادارد درپايان ازهمكاري صميمانه كليه خبرنگاران محترم هم استاني وكشوري كه خبر افتتاح پروژه هاي توسعه اي اين اداره كل را در تمام كشور انعكاس داده اند كمال تشكر و قدرداني را داشته باشيم.

 روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران "

مازندنومه:

-ضمن سپاس از جوابيه اداره کل بنادر و درياهاي استان،خاطرنشان مي کنيم در متن نامه خبرنگاران معترض به وضوح اشاره شده بود که خبرنگاران پايتخت نشين با هماهنگي سازمان مرکزي(تهران) دعوت شده بودند:"آقایان! اگر شما از شخصیت حرفه ای خبرنگاران شهرستان و استان خود حمایت نکنید همین می شود که مدیر عامل سازمان بنادر وقتی از تهران می آید یک اتوبوس خبرنگار هم با خودش می آورد!"

-درست روز بعد از انتشار اين نامه،معاون سياسي و امنيتي استاندار مازندران ضمن دفاع از فحواي اعتراضيه،نامه اي به وزير ارشاد نوشتند تا او به مسئولان تهران نشين تذکر دهد که در سفرهاي استاني، همراه خود خبرنگار نياورند.

-خوشحاليم که اداره کل بنادر و درياهاي استان از همکاري خبرنگاران بومي اظهار خرسندي کرده و توجه به مطبوعاتي هاي محلي را در راس کارش قرار داده است.اميدمنديم ساير ادارات استان نيز برخورد محترمانه با خبرنگاران را مطمح نظر قرار دهند.    ©2013 APG.ir