تعداد بازدید: 2136

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 18 خرداد 1389-0:0

ژست سياسي

...نگاهی که نقاد آسیب شناس را مخالف و گاه دشمن نظام می داند ، جریانی که منتقد را غیر خودی می شناسد ، سیستمی که به ایده های کارشناسی وجهی نمی نهد، آيابه همایش گذاشتن آن ژست سیاسی محسوب نمی شود؟(نقدي بر پيشنهاد روابط عمومي استانداري مازندران مبني برتشويق منتقدان رسانه اي-يادداشتي از ايرج نياز آذري،روزنامه نگار-بابل)


 مدیر روابط عمومی استانداری مازندران تجلیل از منتقدان دستگاه های اجرایی را طی مراسمی در آتیه نزدیک خبر داد.

این قلم ضمن استقبال از کلیات این طرح،نگران نمایشی و تبلیغاتی شدن طرح تجلیل از منتقدان است؛ چرا که نگاه عمومی به منتقد و ناقد منصفانه نیست.

ناقد، آسیب شناس و رصد کننده سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات است. او ناصح ارزیابی کننده دلسوزی است که جز خیرخواهی و کمک قصد دیگری ندارد.

 باید گفت تجلیل منتقدان به جایزه دادن و نمایش دادن صرف نباید باشد، بلکه تکریم منتقد، کاربست نظرات اصلاحی آنها در تصمیمات و اقدامات است.

 قبل از اینکه از منتقد قدردانی شود شایسته است سازمان هایی که منتقدان را به حوزه تصمیم سازی راه می دهند قدردانی گردند.

بی توجهی به نظرات مشفقانه دلسوزان نظام در تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست های غیرکارشناسانه تضعیف جریان نقد و نقادی است.

نگاهی که نقاد آسیب شناس را مخالف و گاه دشمن نظام می داند ، جریانی که منتقد را غیر خودی می شناسد ، سیستمی که به ایده های کارشناسی وجهی نمی نهد، همایش گذاشتن آن ژست سیاسی محسوب نمی شود؟

زمانی که منتقد عزیز و گرامی داشته شود و به دلیل سلامت در بیان مشکلات و اشکالات مورد احترام قرار گیرد، آن گاه می شود گفت همایش تجلیل اثر بخش و غیر تبلیغاتی است. چه اشکالی دارد دولت محترم درصدی از اعضای شوراهای تصمیم گیری را به منتقدان واگذار نماید و به منتقد در تریبون های رسمی فرصت طرح مسائل و دیدگاه ها را بدهد؟

البته تکریم منتقدفقط معطوف به دولت نیست بلکه شایسته است همه قوا و نهادهابرای منتقدان فرصت طرح دیدگاه فراهم نمایند در آموزه های دین ما امر به معروف و نهی از منکر بهترین شیوه برای نقد و نقادی است. لذا برای نهادینه شدن این اصل مدیران می بایست فراهم کننده زمینه ها باشند و شاخص ارزیابی مدیران فرصت دادن به منتقدان باشد.

 فرهنگ نقد و نقادی زمانی در جامعه نهادینه می شود که ناقد دلسوز شمرده شود. وقتی در نهادی آکادمیک که مهمترین رسالتش نظر پردازی ، تعامل اندیشه و تضارب آراست عرصه برای کارشناس چنان تنگ است که در جلسات رسمی حوزه خدمتی دعوت نمی شود و سیستم او را مزاحم می خواند چه جای تجلیل از منتقدان است!؟

خسارت هایی که جامعه از تصمیم گیری های غیرکارشناسانه و فردی می بیند محصول بی توجهی به دغدغه های دلسوزانه منتقدان و ناقدان است . وقتی رسانه ها مجال حضور منتقدان را مسدود می کند وقتی منتقد مخالف نظام قلمداد شود محافظه کاری و کتمان حقایق در جامعه نهادینه می شود.

 امیدواریم این تصمیم روابط عمومی استانداری تکانی به مدیران استان بدهد و برگزاری همایش فقط یک رزومه عملکردی برای آقای رستمعلی نباشد؛ چه آن که در گزینش منتقدان رعایت صداقت و امانت نیز صورت می گیرد و دایره منتقدان به طیف خاصی نیز محدود نشود.

 در کشور دشمن ملت و دولت ایران آمریکا سازمان ها ، موسسات پژوهشی و مطالعاتی هستند که از دولت بودجه می گیرند تا او را ارزیابی و رصد نماید. آیا ما چنین مجالی را برای نقد وارزیابی سیاست ها و برنامه های خود فراهم میکنیم؟ 

ايميل نويسنده: (irajniaz@yahoo.com)


 • نکته نگارپاسخ به این دیدگاه 0 0
  شنبه 22 خرداد 1389-0:0

  آقای نیاز آذری به جای این حرفها به نشریه خودشان برسند که فقط به شهرهایی خاص اختصاص دارد!!!!

  • روزنامه نگار جوانپاسخ به این دیدگاه 0 0
   سه شنبه 18 خرداد 1389-0:0

   ایشان چه روزنامه نگاری است اگر منظورتان پیام کشاورز است که ما یک نسخه هم در این 3ماهی در غرب استان ندیدیم شاید ...


   ©2013 APG.ir