تعداد بازدید: 2862

توصیه به دیگران 1

شنبه 12 تير 1389-0:0

يک نظر سنجي ديگر

نظر سنجي تازه مازندنومه با موضوع طرح سالم سازي دريا در دسترس مخاطبان قرار گرفته است-در نظر سنجي پيشين 70 درصد مخاطبان اعلام کردند به قول ها و و عده هاي مسئولان بسيار کم اعتماد دارند.


مازندران داراي 338کيلومتر ساحل در درياي خزر است و از 18 شهرستان اين استان 11شهرستان ،شهرهاي ساحلي محسوب مي شوند.امسال متولي طرح دريا،استانداري مازندران است و اعلام شده بيش از 130 طرح سالم سازي در سواحل اجرا شده است.

در نظرسنجي تيرماه از شما راجع به همين موضوع پرسيديم:

با توجه به اين که امسال استانداري مازندران متولي طرح دريا شده است،از شما مي پرسيم:
ارزيابي شما از طرح هاي دريا در سال 89 نسبت به سال هاي قبل چيست؟

-نسبت به قبل پيشرفت داشته است

-هيچ فرقي با گذشته نکرده است

-ضعيف تر از سال هاي قبل است

- در حد شعار باقي مانده و در هيچ دوره اي رضايت بخش نبوده است

براي شرکت در اين نظرسنجي به کادر سمت چپ سايت،قسمت نظرسنجي مراجعه کنيد.

اما در نظرسنجي پيشين از شما پرسيده بوديم:

ما همه روزه قول ها و وعده هاي متفاوتي را از سوي مديران ومسئولان کشور و استان مي شنويم و مي خوانيم؛از شما مي پرسيم:


چه قدر به قول ها و وعده هاي روزانه مسئولان اعتماد داريد وآن ها را قرين به صحت مي دانيد؟

222 نفر در نظرسنجي خرداد ماه شرکت کردند.از اين تعداد 70 درصد(157 نفر)پاسخ دادند بسيار کم به وعده هاي مسئولان اعتماد دارند.

15 درصد گزينه کم،11 درصد گزينه تا حدودي،3 درصد گزينه زياد و تنها يک درصد گزينه بسيار زياد را انتخاب کردند.

مي توان گفت 85 درصد پاسخ گويان اظهار داشتند بسيار کم وکم به وعده ها وقول هاي مسئولان اعتماد دارند و آن ها را قرين به صحت مي دانند!    ©2013 APG.ir