تعداد بازدید: 4204

توصیه به دیگران 126

چهارشنبه 23 تير 1389-15:36

رد پاي اشكانيان در کجور

مطالعات موردي تدفين گور خمره‌اي در کجور انجام مي شود-حضور فرهنگ و تمدن اشكاني در منطقه سوق‌الجيشي كجور مشخص مي  شود.


بنابرخبر رسيده به مازندنومه،مدير پايگاه ميراث فرهنگي منطقه كجور شهرستان نوشهر از انجام مطالعات موردي تدفين گور خمره‌اي در اين منطقه از غرب مازندران خبر داد.

سيد رضا موسوي ميركلايي افزود: تدفين به روش گور خمره در دوران نوسنگي به صورت تصادفي يا ضرورت بيشتر در بقاياي خمره‌هاي ذخيره مايعات و آذوقه مستقر در بناها ديده شده است.

وي محوطه‌هاي مربوط به دوران نوسنگي شامل حاجي‌ فيروز، سيلك، زاغه، چشمه‌علي و ... را از جمله محوطه‌هايي معرفي كرد كه در آنها مراحل اوليه تدفين به روش گورخمره شكل گرفته است.

 موسوي در ادامه گفت: براساس بررسي‌ها و پژوهش‌هاي پراكنده انجام شده در محوطه‌هاي تاريخي بسياري چون؛ شوش، كنگاور، طاق‌بستان و گرمي مغان تدفين به شيوه گورخمره مشاهده شده است.

به گفته كارشناس ارشد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران؛ آگاهي از روش‌هاي مرسوم تدفين به شيوه‌ گورخمره‌اي در فرهنگ‌هاي مختلف كمك شاياني در بازسازي فرهنگ معنوي تدفين و شناخت آئين‌هاي اعتقادي دوران مختلف پيش از تاريخ و تاريخي ارائه مي‌كند.

مدير پروژه‌ محور تاريخي فرهنگي با اشاره به مطالعه‌ مواد فرهنگي كشف شده از محوطه‌ تاريخي ناصرآباد كجور در اين تحقيق، يادآور شد:در اين تحقيق تلاش شد حضور فرهنگ و تمدن اشكاني در منطقه سوق‌الجيشي كجور تا حدودي مشخص شود.

سپس مقايسه و واكاوي نتايج بدست آمده از پژوهش با آثار مشابه در حوزه‌هاي جغرافيايي و فرهنگي مختلف ايران براي تكميل آئين‌هاي اعتقادي اشكاني‌ها در مورد تدفين به شيوه گورخمره‌اي انجام شد.

 منطقه كجور واقع در غرب مازندران به عنوان يكي از دو بخش مهم و وسيع شهرستان نوشهر در بيشتر دوره‌هاي اسلامي به عنوان يك حوزه‌ مستقل و استاني جدا نقش بسزايي در حاكميت سياسي كشور داشته است.    ©2013 APG.ir