تعداد بازدید: 2269

توصیه به دیگران 8

دوشنبه 18 مرداد 1389-14:42

حکيم:مردم از شنیدن دروغ متنفر هستند

مدير کل اطلاعات مازندران گفت:متاسفانه ریا اختصاص به جوامع دینی دارد- افرادی که ظاهر و باطن متفاوتی دارند فراوان وجود دارند و این بسیار بد است-باید یقه کارگزاران و اصحاب فرهنگ گرفته شود-دانشجو در بدو ورود به دانشگاه ظاهر مناسب و خوب دارد اما در زمان فارغ التحصیلی،تغییر حالت مي دهد.


صبح روز دوشنبه حجت الاسلام حکیم در همایش اعضای کمیته نظارت و بازرسی گرامی داشت هفته دفاع مقدس و در جمع رابطان فرمانداری ها و بازرسان دستگاه های اجرایی استان سخنراني کرد.

 به گزارش خبرنگار مازندنومه در ساري،حجت الاسلام حکیم-مديرکل اطلاعات مازندران- اظهار داشت: ریا یکی از چالش های رفتاری جوامع است که متاسفانه طبق آخرین تعریفات پژوهشگران اختصاص به جوامع دینی دارد.

 وی با بیان اینکه ریا در جوامع غیردینی مفهوم ندارد تصریح کرد: ریا در بین افراد دیندار معنا پیدا می کند و به همین دلیل افراد به یکدیگر اعتماد نمی کنند.

 حکیم افزود: متاسفانه به عنوان فردی که اطلاع دارم، افرادی که ظاهر و باطن متفاوتی دارند فراوان وجود دارند و این بسیار بد است.

وی یادآور شد:مردم چه کارگزاران را قبول داشته باشند،چه نداشته باشند، به روش کارگزاران شان کار می کنند و هر کارگزاری به اندازه موقعیت خود تاثیرگذار است.

حکیم با اشاره به اینکه بسیاری از مواقع گزارش بازرسان مبنای تصمیم گیری می شود، خاطرنشان کرد: هر مقدار که دقت کار کاهش یابد بازخورد آن به سیستم برمی گردد.

 وی با بيان اين که تاثیرگذاری کارگزاران و عوامل دولتی بر تمام رفتارهای عموم جامعه قطعی است،گفت: بسیاری از ناهنجاری های فرهنگی که در جامعه ما وجود دارد، تاثیرپذیری مستقیم از سیستم های مجازی و ماهواره دارند.

مدير کل اطلاعات مازندران تصریح کرد: افرادی که کرسی خطابه و استادی و میز مسئولیت ندارند نمی توانند در این زمینه فعالیتی انجام دهند.

حکيم یادآور شد: امروز اساسی ترین چالش ها را در فرهنگ عمومی جامعه داریم که باید یقه کارگزاران و اصحاب فرهنگ گرفته شود.

 مدیرکل اطلاعات مازندران با بیان اینکه امروز دانشگاه های ما آن گونه که می خواهیم اسلامی نیست، خاطرنشان کرد: دانشجو در بدو ورود به دانشگاه ظاهر مناسب و خوب دارد اما در زمان فارغ التحصیلی همین افراد تغییر حالت داده اند که هیئت علمی و اساتید و رئیس دانشگاه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

 وی گفت: اگر قرار است دانشگاه ها به معنای واقعی اسلامی شوند باید از طریق هیئت علمی و استادها وارد شویم و بارها ديده ايم که برخی از استادها خارج از حوزه خود به صحبت و گفت و گو می پردازند.

 حکیم یادآور شد: برای اسلامی کردن دانشگاه ها ، به سوی دانشجو رفتن اشتباه است .

بر اساس گزارش خبرنگار ما،وی خطاب به بازرسان دستگاه های اجرایی گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که افراد همانگونه که هستند ، خود را بروز دهند تا هم افراد و هم بازرسان راحت باشند.

حکیم با اشاره به اینکه افراد را همان گونه که هستند، بپذیریم تصریح کرد: نباید کاری کنیم که افراد خود را به گونه دیگری نشان دهند و ناخودآگاه جریان آلوده به ریا و پوشش و نفاق و را ترویج و تقویت کرده و گرفتار شویم.

وی با بیان اینکه بازرسان باید نظرات کارشناسی ارائه دهند بيان داشت : اظهار نظرها نباید بر اساس اراده و علاقه مدیر باشد که متاسفانه این روند در سیستم اداری ما وجود دارد.

 حکیم با اشاره به اینکه در حالت خوشبینانه در سیستم های اداری تنها 50 درصد امور کارشناسی شده است، گفت: باقیمانده فعالیت ها اغلب بر اساس معيارهاي غیرکارشناسانه است.

وی افزود: بسیاری از مطالبی که روسای جمهور ما می گفتند و می گویند با واقعیت انطباق ندارد،چراکه آنچه به اطلاع آنها رسیده می شود مثبت است.

 حکیم با بیان اینکه مردم از شنیدن دروغ متنفر هستند، یادآور شد: دستگاه ها باید به گونه ای عمل کنند که مردم وقتی با جواب منفی روبه رو می شوند باور کنند که درست و قانون است.    ©2013 APG.ir